มีวันหมดอายุการใช้งานหรือเปล่าครับ? (กรณีจบการศึกษาแล้วยังจะใช้ได้หรือไม่)
chawalit thongsookleang
1

ตามทฤษฎีแล้ว คีย์ Windows 10 Edu จะหมดอายุเมื่อเรียนจบ

แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มีการตรวจสอบ ก็เหมือนกับว่าใช้ได้ถาวรครับ