CorelDraw

CorelDRAW — е софтуерен пакет, който включва:

Самата CorelDRAW — с векторни графики редактор;

CorelPhotoPaint — растерни графики редактор;

CorelCapture — програма за заснемане на изображения от екрана на компютъра;

CorelTrace — програма за преобразуване на растерни изображения във векторно изображение, и други.

Най-важното в този комплект, разбира се, CorelDRAW програма. Според възможностите за създаване и редактиране на векторни изображения, той е един от най-добрите в света.

Членове CorelDRAW — начинаещи художници и професионални илюстратори, дизайнери, редактори брошури, книгоиздатели, реклама и лога художници, дизайнери, мениджъри, и така нататък ..

Работни инструменти CorelDRAW често се използват геометрични фигури — правоъгълници, елипси, многоъгълници и линии .

Повече могат да бъдат създадени интересни модели с криви. Рисуване Mouse “на ръка”, че е много трудно да се даде перфектната форма на кривата. Затова CorelDRAW Lend един до различни криви за редактиране, поради което по-рано е създаден миниатюрата картина могат да бъдат доведени до съвършенство. Например, на корицата на джудже книга, създадена с помощта на криви.

Различни методи за засенчване модели — най-важната характеристика на програмата. Използването запълва няколко цветови преходи, както и модели и текстури произвежда цветни илюстрации.

Специално внимание заслужава прилагането CorelDRAW на специални ефекти. Например, една топка с ярък блясък на картичката е създадена от ефекта на преливане. Extrude ефект дава плосък обем обект и обвивката на ефект (Плик) дава възможност да се превърне един обект, така че да пасва на контура на черупката.

Средства за работа с текста — е друг важен елемент на програмата. Етикети и заглавия могат да се накланят, се обръщат и да поставят произволна крива. В допълнение, той е лесен за промяна на формата на отделни писма от текста, да ги преоразмерявате, да се върти и да се премести.

За да се убедите, можете да добавите растерно изображение, то преоразмеряване, и извършване на декоративни облицовки, т. е. Поставете в рамка.

Разбира се, да научат всичко възможно CorelDRAW и професионална употреба тях не е лесно, но да придобият основни умения за работа с достъпна за всички програма, като в същото време не е необходимо да имат професионален художествено образование.

Главната лента показва името на заявлението (в нашия случай, CorelDRAW), както и името на отворен файл с данни.

Под заглавната лента е лентата с менюта. CorelDRAW предлага набор от команди, за да създадете и трансформиране-Mimya изображения. За удобство, всички отбори са разделени nagruppy. Всяко меню е отговорен за изпълнение на команди група. Например, Текст меню (текст) съдържа команди за редактиране на текст, както и менюто Edit (Редактиране) — снимка редактиране на команди (копиране, изтриване и т.н.).

По подразбиране е стандартната лента под лентата с менюта. Тя е съставена от един бутон, като кликнете върху което води до прилагането на съответните команди от менюто. Това увеличава скоростта на програмата.

Палитрата от цветове, разположен от дясната страна на екрана, позволява лесно да промените цвета на обекта. Стандартна палитра обикновено се състоят от голям брой цветове, които не могат да бъдат едновременно показва на екрана. Ето защо, цвят оглед основава на принципа на работа с лентата за превъртане.

Лентата на състоянието в долната част на екрана показва полезна информация: координатите на текущата позиция на курсора, който обект е избран, цветът на този обект, и други.

Like what you read? Give coreldrawmulti1 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.