Finnur Þór Erlingsson hefur verið ráðinn til Corivo og mun stýra þróun bakenda- og sérlausna á Corivo Travel Platform hugbúnaðinum.

Finnur hefur mikla reynslu á sviði upplýsingatækni og hugbúnaðargerðar og hefur starfað í fjármálageiranum síðan 2004. Á þeim tíma hefur hann einnig sinnt umtalsverðri hugbúnaðarþróun fyrir ferðaiðnaðinn. Hann hefur starfað…

Ferðaskrifstofa Akureyrar hefur samið við Corivo ehf um að taka í notkun Corivo Travel Platform. Við innleiðingu á lausnum Corivo nær Ferðaskrifstofan að auka framleiðni og lækka kostnað þar sem kerfið eykur sjálfvirkni við skipulagningu ferða til muna og vinna sem í dag er unnin að mestu handvirkt verður nú…

Corivo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store