This story is unavailable.

Bravo ! Felicitări ! SUPER DEMISIE ! Situația descrisă e similară cu a multora și nu numai în domeniul menționat..Mă bucur că ai publicat articolul! Poate așa vor lua și alții exemplu…și se va schimba ceva pe piața muncii în România…Lucrurile astea trebuie spuse…ca să nu ne mai ascundem după degete: suntem niște șerbi….E mai rău decât în Evul Mediu…Măcar atunci nu exista atâta ipocrizie din partea celor care aveau “pâinea și cuțitul”….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.