Billig leiebil i Japan

Spørsmål: Hei leiebilen.no. Jeg skal til Japan fra 10. juni til 17. juni i sommer og vil gjerne skaffe meg en billig leiebil. Har du noen tips? Er det vanskelig å kjøre bil i Japan? Er det billig med leiebil eller dyrt, i forhold til Norge?

Svar: Hei. Japan er et spennende land å besøke, og du bør absolutt skaffe deg en leiebil slik at du kan oppleve landet også fra landeveien. Jeg har gjort et søk i databasen vår. Den billigste leiebilen jeg finner for tidsrommet du skal leie er en Nissan March til kr 3.514. Det blir ganske nøyaktig 500 kr pr dag, og det er billigere enn i Norge, der du må regne med 800–1000 kr pr dag.

Men dette er selvsagt helt avhengig av hvilken bil du velger. Jeg fant for eksempel også en Mazda MX5 til tredobbelt pris, nesten 11.000 kr. Skal du først kjøre rundt i Japan kan du selvsagt gjøre det i en billig leiebil som er liten og økonomisk, men hva er bedre enn å kjøre rundt i en japansk sportsbil i Japan?

Du spør videre om det er vanskelig å kjøre bil i Japan. Du må ha et internasjonalt førerkort for å kjøre leiebil i Japan. Nettsiden travelmarket skriver faktisk at “Det frarådes å kjøre bil i Japan. Å kjøre bil er upraktisk, komplisert og dyrt.” De japanske togene er internasjonalt kjent for effektivitet, hastighet og service, og tog er en veldig effektiv måte å komme rundt i Japan på.

Andre nettsider anbefaler heller ikke leiebil i eller nær de store byene. Her er det stor trafikk og ofte køer. Det anbefales derfor at du bestiller leiebil i utkanten av en storby og kjører ute på landet. Det er jo et veldig flott land å kjøre rundt i, med spektakulær natur, varme kilder, tropisk i syd og mer moderate temperaturer i nord.

En annen norsk nettside skriver dette om billig leiebil i Japan:

En ferietur til Japan kan by på store kontraster, her lever eldgamle tradisjoner side om side med mer futuristiske trender. Det er mange godt plasserte hentesteder hvis du vil benytte deg av bilutleie. Japan har god veistandard og er et land det er greit å kjøre bil i.

Men det venstrekjøring i Japan, og mange nordmenn synes dette er en utfordring. Det er spesielt i kryss og innkjøringer at venstrekjøringen kan skape forvirring og usikkerhet i trafikken.

Veistandarden er imidlertid svært god, og de aller fleste kjører i henhold til regelverket som følger internasjonal standard.Veiskiltene langs hovedveiene er på både japansk og engelsk, langs mindre veier kan du oppleve at skiltene bare er på japansk.

leiebilen.no/ — God tur med billig leiebil i Japan.

Like what you read? Give Corwin Rex a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.