Seçim Günü İnternete El Konulma Tehlikesi — Basın Açıklaması

5651 sayılı kanunda bu yıl yapılan değişiklikle, sözde bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan ama hükümet güdümünde olan Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) bugün internet servis sağlayıcılarına gizemli bir “talimat” göndermiştir: “03.06.2015 günü saat 18:00'den 08.06.2015 günü saat 09:00'a kadar, işletmenizden biri teknik, biri hukukçu olmak üzere en az iki personelin belirtilen tarihlerde 24 saat süreyle Birliğimiz ile irtibat halinde olmak üzere hazır bulundurulmasını ve bu personellerin iletişim bilgilerinin info@esb.org.tr e-posta adresine bildirilmesini

Hükümet tarafından yazılmış tüzüğü Danıştay tarafından iptal edilmiş olan ESB’nin hukuki durumunu bir tarafa bırakalım. Bir talimat verme yetkisi olmadığını da bir tarafa bırakalım. Seçim günü, internet servis sağlayıcılarının bir avukat bulundurması “talimatı”nı vermesinin nedeni nedir? Bu soru kendilerine telefonla ve e-mail ile sorulmuş ama, bu satırların yazıldığı ana kadar bir yanıt alınamamıştır[1].

Şu ihtimal ciddiyet kazanmıştır: Seçim günü, 5651 sayılı kanundaki son değişikliklerle, belli internet sitelerini mahkeme kararı olmadan kapatma talimatı verildiği zaman, bunun derhal uygulamaya konmasını sağlamak içindir. İnternet sitelerini kapatma talimatını, internet servis sağlayıcılarının uygulamaya koymadan önce avukatlarına danıştığı bilinmektedir. İşte bu danışma sürecinin anında yapılması için bir avukatın ve teknik elemanın 24 saat süreyle “emre amade” bekletilmesi için talimat verilmiştir.

İlk işi radyo ve televizyonlara el koymak olan askeri darbeleri hatırlatan bu internete el koyma hazırlığı ihtimali tüyler ürpertici bir olasılık olarak karşımızda duruyor.

Daha önceki bir Cumhuriyet yazımda, teröristlerin başında silah tuttuğu savcı resimleri nedeniyle 6 Nisan’da sosyal ağlarda uygulanan sansürün aslında bir seçim günü karartması için prova görünümünde olduğunu belirtmiştim[2]. Çünkü, esas bu sansürden sonra tüm dünyada o fotoğrafın görüntüleri yaygın bir şekilde merak uyandırmış ve paylaşılmıştır. Sansürün internette etkisizliği, hatta ters teptiği biliniyor. Fakat, seçim günü yapılacak karartmalar seçim sonuçlarını etkileyecek olası gelişmelerin kamuoyundan saklanmasını sağlayabilir.

Yurttaşlarımız, güvenli haberlerden yoksun ve karanlıkta kalmak istemiyorsa, hızla güvenilir VPN hizmetlerine abone olmalıdır.

[1] http://turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=50119

[2] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/251733/Sosyal_Medya_da_Hukumete_Teslim.html#

Like what you read? Give Osman Coşkunoğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.