10 greşeli în limba română pe care nu le observăm

În lipsa unei instruiri gramaticale adecvate, se fac adesea greşeli ce trec neobservate de către majoritatea populaţiei. Pe lângă noţiunile gramaticale de bază, există o serie de erori scrise sau vorbite deranjante pe care utilizatorii limbii române nu le corectează în timp, considerând că mesajul poate fi transmis şi înţeles, chiar dacă nu respectă normele gramaticale în vigoare.

  1. Articularea cu/fără cratimă a anglicismelor

Numai cuvintele a căror literă finală se pronunţă diferit de modul în care se scrie primesc cratima la articulare: show-ul, display-ul, DJ-ii, site-uri. Anglicismele a căror literă finală în pronunţie este aceeaşi ca în scriere nu necesită utilizarea cratimei: supermaketul, weekendul, bloguri, malluri.

  1. B.C./A.D. sau î.Hr./d.Hr.

Varianta engleză B.C., însemnând before Christ, trebuie adaptată la limba română. Vom scrie anul 400 î.Hr (greşit: 400 B.C.). Totodată, în limba română, varianta A.D., însemnând anno Domini, va fi înlocuită cu d.Hr. Vom scrie anul 1 d.Hr (greşit: A.D. 1).

  1. Cuvintele a căror scriere necesită mai mult de o cratimă

O tehnică de asigurare asupra scrierii corecte a acestora este inversarea structurilor:

face-li-se-va (li se va face), întâmplatu-s-a (s-a întâmplat), luatu-i-aţi (i-aţi luat), amintitu-i-aţi (i-aţi amintit), dusu-i-am (i-am dus), adresează-i-te (i te adresează), văzutu-i-am (i-am văzut), dă-mi-le (mi le dă), daţi-mi-i (mi-i daţi)

  1. Bun simţ vs. bun-simţ

bun simţ (bună intuiţie) Are un bun simţ al nuanţelor.

bun-simţ (ca mod de purtare, decenţă) El dă dovadă de bun-simţ.

  1. Din sau dintre

din + substantiv la singular Copiii din casă vor pleca. A terminat jumătate din proiect.

dintre + substantiv la plural Fiecare dintre copii a răspuns. Doar unul dintre cetăţeni nu va vota.

  1. Cuvintele împrumutate scrise greşit

În limba română: iceberg (corect: aisberg), ski (corect: schi), sendvici/sandviş/senviş/sandwich/sendwich (corect: sandvici/sendviş), cremvuşti/crenvuşti (corect: crenvurşti), boutique (corect: butic), access (corect: acces), comfort (corect: confort), badigard (corect: bodyguard/bodigard), alcol (corect: alcool), cacauă (corect: cacao), ştecher (corect: ştecăr), feon/fion (corect: föhn), recordman (corect: recordmen), offside (corect: ofsaid), football (corect: fotbal) yaht (corect: iaht), finish (corect: finiş), vodkă (corect: votcă/vodcă), clown (corect: claun/clovn), leptop (corect: laptop), meeting (corect: miting), leader (corect: lider), meneger (corect: manager) etc.

Merci! (corect în utilizarea în limba română: Mersi!) Pentru textele scris in franceză se menţine forma cu litera „c”.

Acelaşi este cazul termenilor tehnici şi ştiinţifici: siringă (corect: seringă), simtome/sintome (corect: simptome), apendic (corect: apendice), ambreaj (corect: ambreiaj), prenandez (corect: prenadez), boloboc (corect: poloboc) ş.a.m.d.

  1. Să fii sau Să fi

Auzim de multe ori faptul că „să fii” se scrie întotdeauna cu doi „i”. Această afirmaţie este eronată.

Trebuie să fii atent! Nu trebuia să fii acolo! Să fii cuminte!

dar

Să fi fost acolo! Să fi făcut un bine! Nu trebuia să fi plecat la munte!

  1. A asambla

a ansambla (corect: a asambla), dezansamblare (corect: dezasamblare)

8. Defapt, dealtminteri, dealtfel, deobicei, deasemenea, deaproape, decurând, deacord (corect: de fapt, de altminteri, de altfel, de obicei, de asemenea, de aproape, de curând, de acord)

9. Formele greşite ale persoanei întâi a verbului

În cazul persoanei întâi a indicativului prezent, verbele care la infinitiv se termină în –ia vor primi terminaţia –işi nu –u: Era să întârziu. (corect: Era să întârzii.), Mă apropiu de destinaţie. (corect: Mă apropii de destinaţie.) şi Mă speriu uşor. (corect: Mă sperii uşor.)

10. Greşelile de punctuaţie

Spaţiul, i.e., blancul, nu trebuie lăsat înaintea semnului întrebării: Ce faci ? (corect: Ce faci?) La fel şi în cazul semnului exclamării: Stai ! (corect: Stai!) sau la utilizarea a două puncte: Erau acolo patru copii : Mihai, Andrei, Ionuţ şi George. (corect: Erau acolo patru copii: Mihai, Andrei, Ionuţ şi George.) Astfel de utilizări ale blancului se regăsesc şi în majoritatea subtitrărilor filmelor, dar sunt întotdeauna greşite.

De asemenea, nu se dublează „?” sau „!” la sfârşitul enunţului: Unde mergi?? (corect: Unde mergi?), Aşteaptă!! (corect: Aşteaptă!)

Utilizarea a două (..) sau mai mult de trei (…., ………) puncte în cadrul punctelor de suspensie. Corectă este folosirea a doar trei puncte întotdeauna (…).

Mai multe detalii:

DEX, Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Ediţia a II-a, rev., Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009.

DOOM, Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Ediţia a II-a, rev., Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010.

Postat inițial pe blogul meu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.