Introduction

This step-by-step article describes how to upload a file to a Web server and also download by client with using ASP.NET Core & ABP Framework. By following this article, you will create a web project and its related code to upload and download files.

Before the creating application, we need to know some fundamentals.

BLOB Storing

It is typical to store file contents in an application and read these file contents on need. Not only files, but you may also need to save various types of large binary objects, a.k.a. BLOBs, into a storage. …


Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının çıkarımı.

Özet

Bu yazıda, C# ile oluşturulmuş Apriori Sınıfını kullanarak örnek bir veri setinden birliktelik kuralları çıkarımı yapılacaktır. Apirori Algoritması’nı bilmiyorsanız detaylı anlatımına buradan ulaşabilirsiniz.

Not

Yazı boyunca gerçekleştirilen uygulamalar Visual Studio ile gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan NuGet paketine buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak kodunu görüntüleyip geliştirme yapmak için, GitHub.

Apriori Sınıfı

Uygulamaya geçmeden önce NuGet veya GitHub üzerinden edinebileceğiniz Apriori Sınıfı hakkında temel bilgiler vermek istiyorum.

Apriori Sınıfı

Data
Bu değer bir DataFields objesidir ve sizin tüm verisetinizi barındırır.

DataFields nesnesi iki adet veri barındırır.
FieldNames, verilerin gösterim ismini barındırır. [“Bread”, “Milk”, .. ,”Coke”]
FieldNames, isteğe bağlı bir değişkendir. Boş bırakabilirsiniz.
Rows, her satırdaki verileri barındırır. …


Apriori algoritmasının bir örnek üzerinde anlatımı.

Özet

Bu yazıda Birliktelik Kuralları yöntemlerinden birisi olan Apriori Algoritmasının uygulanışı bir örnek üzerinden anlatılıp gerekli hesaplamaların nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

Birliktelik Kuralı

Olayların birlikte gerçekleşme durumlarını çözümleyen veri madenciliği yöntemlerine Birliktelik Kuralı yöntemleri denir. Birliktelik kuralı, geçmiş verilerin analiz edilerek bu veriler içindeki birliktelik davranışlarının tespiti ile geleceğe yönelik çalışmalar yapılmasını destekleyen bir yaklaşımdır. Birliktelik kuralı uygulamasına pazar sepeti analizi örnek verilebilir. Birliktelik kuralındaki amaç; alışveriş esnasında müşterilerin satın aldıkları ürünler arasındaki birliktelik ilişkisini bulmak, bu ilişki verisi doğrultusunda müşterilerin satın alma alışkanlıklarını tespit etmektir. Satıcılar, keşfedilen bu birliktelik bağıntıları ve alışkanlıklar sayesi ile etkili ve kazançlı pazarlama ve satış imkanına sahip olmaktadırlar…

Ahmet Çotur

A member of Computer Science. twitter: @CoturAhmet github: cotur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store