จาก (PM) 2.5 ถึง 0 ในประเทศไทย: การทบทวนสภาวะทางการเมืองและการสังคมกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

บทความจาก Circular Design Lab Air Pollution Track Co-Leads: Courtney Savie Lawrence, Weenarin Lulitanonda, Laura Hammet, Sivalee Anantachart (Soma), Kin Fucharoen English Version Here *ลงทะเบียนที่นี่สำหรับซีรี่ส์ สำหรับคนที่ติดตามเรื่องมลพิษทางอากาศและผลกระทบด้านลบของปัญหาดังกล่าวเป็นประจำ คงจะไม่แปลกใจที่ได้เห็นประมาณการขององค์การอนามัยโลกที่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาคุณภาพอากาศได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 7 ล้านชีวิตต่อปี และกว่า 90% ของประชากรโลกต้องเผชิญกับสภาวะอากาศเป็นพิษเป็นประจำทุกวัน ในขณะเดียวกัน จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างสุขภาพของประชากร, สภาพเศรษฐกิจ และระบบนิเวศวิทยา ที่มีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่คาด อันเห็นได้จากบทความ ข่าวคราว และผลการวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนความเชื่อมโยงกันของระบบต่างๆ (System Linkages) เช่น หลักฐานที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพกับโอกาสในการเกิดไวรัสตัวใหม่ๆ ดังเช่น SAR-CoV-2 หรือ…

จาก (PM) 2.5
จาก (PM) 2.5
Courtney Savie Lawrence

@circular_lab lead #FRSA #THNK, @OxfordSBS #InclusiveInnovation researcher, ecosystem cross-pollinator, #climate innovation + #systems transitions practitioner