E-ticaret kanallarında yada web sitenizde ziyaretçilerinizin gerçekleştirmesini beklediğiniz hedef yada davranışların (ör. bir ürün satın almak, e-bültene kayıt olmak vs.) eyleme geçmesini yada daha iyi sonuçlara ulaşmasına büyük katkı sağlayacak testlerden biri de A/B testidir.

A/B testi web sitenizde ki içerik ve tasarımları karşılaştırmalı testler yaparak ziyaretçilerinizin davranışlarını ölçümleyen bir test modelidir. İki yada daha fazla model kurgusu hazırlayarak bunların her birini hedef kitleye gösteriminin sonucunda alınan geri dönüşümler analiz edilerek en iyi sonuç alınan modelin uygulamada bırakılması esasına dayanır.

İşletmenizi geliştirmek için dijital mecralarda uygulanabilecek en faydalı testlerden biri olan A/B testini tüm markalara öneriyoruz.

A/B Testi Nerelerde Kullanılır?

Responsive, Liquid, Adaptive ve Static Tasarım

Yeni ve gelişen dünyada artık her firmanın hatta neredeyse her kişinin bir web sitesi var. Ancak siteniz ne kadar mobil? Mobilde ne kadar hızlı ve tasarımsal? Web sitesi olan herkesin artık zorunlu hale gelen mobil site revizyonunu yaparak marka sitesini mobilde de daha kullanışlı, hızlı ve kaliteli hale getirmesi gerekiyor.

Web sitenizini akıllı telefonlar, tabletler ve hayatımıza giren diğer küçük cihazlarda hızlı çalışan, tasarımı güzel, kullanımı kolay ve kolay ulaşılabilir hale getirin. Mobil site revizyonları ile sadece markanızın yüzünü mobilde güçlendirmekle kalmayıp arama motoru dostu haline de geleceksiniz.

Mobil site optimizasyonlarında birden çok seçenek olmakla birlikte günümüzde en sık kullanılan…

Crea Cosmic

💫Crea Cosmic provides digital & social media management, advertising, website design, development, branding & marketing solutions. www.creacosmic.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store