Sign in

Marco

En wat doe jij voor werk?” Een van die vragen die je 99% van de tijd op een feestje met onbekenden krijgt te horen. Ik heb er eindelijk mijn antwoord op gevonden. Beter laat dan nooit?

De vraagstelling is vooral gericht op het “hoe”. Het waarom weet ik al. Ik wil helpen. Ik ben fan van ondernemen én ondernemers en als ik hier mijn steentje aan kan bijdragen dan doe ik dat vol passie. Inmiddels, met 14 jaar ervaring, kan ik wel meer dan een steentje bijdragen met mijn brede kennis op het gebied van design, techniek en marketing. Maar op welke manier kan ik helpen en die kennis inzetten? Dat was een zoektocht. Een jaar geleden ben ik gestopt met boozd omdat ik het graag anders wou doen. …


“It was a pleasure doing business with you”. Dit is precies wat ik (voor mijn klanten) wil bereiken als ik help. Maar Creatief Station is een nuchtere en Nederlandse zaak en deze uitspraak past niet bij mijn merk. Wat dan wel?

Ik vind Engels een mooie taal waarin woorden en zinnen soms beter overkomen dan in het Nederlands. De vertaling “het was plezierig zakendoen met jou” heeft toch minder sjeu. De boodschap klopt maar de juiste vertaling moest ik nog vinden. Dit soort breinkrakers vind ik heerlijk om mijzelf mee bezig te houden. Als creatieveling zijn dit zaken waarin ik mij kan en wil onderscheiden. Dat is net zo belangrijk voor mijn zaak als die van jou. Want ik wil graag dat mijn klanten weten waarmee ik hen ga helpen.

Dus “it’s a pleasure doing business with you” heb ik vertaalt…

Marco

Ik maak van jouw zaak een cadeautje en laat de concurrentie jaloers achter.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store