NVO Lovćen : Tvoja vizija-Tvoja budućnost

NVO ‘’Lovćen’’ Cetinje realizuje projekat “Strateško planiranje po mjeri mladih” koji je finansijski podržan kroz CRNVO program “Moja zajednica-Snažna zajednica”. Glavna poruka ovog projekta je : Tvoja vizija — Tvoja budućnost Ovaj CRNVO program je podržan od strane Evropske unije.

Zašto ste baš odabrali da se prijavite na CRNVO konkurs?

Prijestonica Cetinje već nekoliko godina nema Lokalni plan akcije za mlade, a lokalna samouprava nije imala dovoljno sredstava i kapaciteta da ga izradi, stoga smo pristupili traženju adekvatne finansijske podrške za tu ideju. Priliku da se ta ideja ostvari vidjeli smo na konkursu CRNVO-a.

Koji su najveći uspjesi vašeg projekta?

Najveći uspjeh ovog projekta je uspostavljena i ojačana saradnja naše organizacije sa lokalnom samoupravom, zatim problematizovanje činjenice da grad nema strateški okvir u oblasti omladinske politike, koji ćemo ovim projektom kreirati.

Šta ste vi lično dobili kao korisnik projekta i programa za jačanje kapaciteta a šta je vaša organizacija dobila iz ovog programa?

NVO Lovćen i njeni članovi dobili su konkretna znanja o projektnom ciklusu, počev od kreiranja ideje, preko sprovodjenja, do monitoringa i izvještavanja o realizaciji.

Kako vidite budući odnos sa CRNVO?

Očekujemo da će CRNVO nastaviti sa programima jačanja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija i tu vidimo priliku za naše učešće i nastavak buduće uspješne saradnje.

Vaša poruka drugim NVO i korisnicima CRNVO programa…

Mladi su veliki potencijal za našu državu i potrebno je strateški pristupiti rješavanju njihovih problema i potreba, te inicirati konkretne akcije u tom cilju.

Za CRNVO : Filip Stanojević, NVO Lovćen