Kjell Inge Torgersen - Et DIY-prosjekt

Crowdsurfer
Aug 17, 2017 · 9 min read

I 1996 ble det norske folk kjent med Kjell Inge Torgersen gjennom programmet “Stjerner i sikte”, en forgjenger til dagens talløse talentshow. Selv om det skulle gå noen år før han stod klar med sin første soloplate (Aks Av Gull, 2006), føles det som om han alltid har vært der: en artist, en formidabel stemme og formidler av rang. Han har sunget med Sissel Kyrkjebø, gitt ut duett med Ole Paus, bidratt på Manfred Manns siste plate og ble invitert til å fremføres sine egne låter sammen med Stavanger Symfoniorkester. Likevel, Kjell Inge Torgersen er kanskje overraskende nok for noen et DIY- prosjekt og har egentlig alltid vært det.

Hva driver deg?

“Noen ganger lurer jeg også litt på det, men jeg kommer tilbake til at lysten og gleden ved å lage, utgi og fremføre musikk ennå er stor. Jeg burde ikke tenke på alle de andre faktorene som jeg ikke kan styre, men jeg gjør det for det”

Jeg er heldig og får en time med Kjell Inge Torgersen. Han er klar med ny plate. Egentlig skulle det bare være en EP. Om jeg forstår Kjell Inge rett så er det albumformatet og rammeverket som følger med, i tillegg til gode rådgivere, som sørget for at det ble slik.

“En kan diskutere opp og ned hvor relevant albumformatet er eller ikke. Jeg synes det er et bra format kunstnerisk fordi du har flere muligheter. En kan tenke dynamikk på en helt annen måte og ha med låter med andre funksjoner enn kun å være en potensiell “hit”; låter som passer inn i helheten og som bygger opp under albumet som en helhet. På den nye plata vil du for eksempel finne et hvileskjær av en låt, som kanskje ikke ville blitt utgitt om den ikke var en del av et album”, sier Torgersen. Undertegnede nikker bifallende før vi havner i refleksjon rundt hvorvidt det finnes lyttere som tar seg tid til å lytte på et album i sin helhet; “en trenger jo ikke akkurat å flytte stifta for å komme til neste spor lenger”. Vi føler oss litt gamle, men bare litt, når vi prater videre og husker tilbake hvordan det var å oppdage at singlene ikke nødvendigvis var de beste låtene på et album.

Torgersen er godt igang med å bygge opp til albumslipp i september (8. september) og allerede i januar kom første singel “Samme Sol”. Torgersen forteller at låten ble listet på P1. Undertegnede uttrykker at det var fortjent.

“Var det? Jeg vet ikke jeg hvem som fortjener å bli listet eller ei. Tenk på alle de fantastiske artistene som finnes der ute som aldri blir listet fordi de muligens ikke passer inn i formatet? De fortjener det like mye som meg. Denne gangen har vi tydeligvis landet på noe som funker i P1s musikalske profil. Men, ikke misforstå, det er klart det er stas å bli listet på P1”, sier Torgersen og mer enn antyder at han besitter et nyansert syn på enkelte aspekt i bransjen.

Albumet “Mudderlys” er spilt inn i Oslo med Ruben Dalen og Stian S. Hansen som produsenter/musikere og med Torgersen selv som co-produsent. Blant de medvirkende musikerne finner vi Geir Sundstøl på gitar, sammen med Kjell Harald Litangen og Kjetil Steensnæs.

“De forrige albumene ble tatt opp live, med alle fordeler og ulemper det medbringer. Denne gangen har jeg nok returnert til slik jeg jobbet i starten av karrieren, hvor jeg forsket og nerdet på i studio. Det er en litt annen idrett, men virker å ha vært veldig rett for denne plata”, sier Torgersen som selv spiller piano og gitar på plata, i tillegg til å synge da.

Hvordan er arbeidsfordelingen mellom deg og plateselskap?

“Daworks, altså plateselskapet, tar seg av all promotion. Dvs. de bruker de kanalene de har for å få musikken ut med alt det arbeidet det innebærer. Jeg sørger for å levere et ferdig produkt i form av et album, og dekker alle utgiftene selv”.

Noen vil kanskje bli overrasket over at en artist såpass mange kjenner til jobber på denne måten. Torgersen avslører at det egentlig alltid har vært slik for han.

“Jeg hadde elsket å kunne bruke mer tid på å skrive musikk enn det jeg rekker pr. nå, men jeg som andre pleier denne lidenskapen mellom slagene”, fortsetter Torgersen og sikter til arbeid som betaler regningene. “Drømmen finnes fortsatt. Det oppleves ikke alltid like enkelt, selv om jeg har vært med på et par utgivelser som har blitt lagt merke til”.

Torgersen uttrykker begeistring for språklek i løpet av samtalen og trekker fram dette med å kunne skape nye ord som en av de beste egenskapene i det norske språk. Dette med å sette sammen ord.

“Mudderlys (albumtittel) er et eksempel på dette”, sier han. “Jeg setter stor pris på de få gangene jeg får lov til å sette med ned med andre ordnerder og snakke tekst”, sier Torgersen og snakker om en samling med likesinnede han var på for en kort tid tilbake. “Tenk at det finnes andre som er så opptatt av det samme, liksom”.

Kanskje ikke overraskende at Torgersen også slipper albumet på CD, med teksthefte.

Vi penser litt over på dagens streamingtjenester og Torgersen har noen tanker:

“Jeg savner en mer rettferdig utbetalingsmodell. Dvs at artister får betalt fra sine egne fans og at fans føler at pengene de betaler går til de artistene de faktisk lytter på. Betaler jeg 99, — i mnd og kun lytter på et band vil jeg at pengene går til dem og ikke inn i den store potten”.

Tror du musikk har mistet litt verdi, eller anseelse etter den digitale revolusjonen?

“Musikk er både konsumvare og inneholder noe trolsk. Det er en bakvei til følelsene våre, og på den måten har den ikke mistet verdi. Ikke relevans heller. Men, jeg tror muligens at musikk blir konsumert på en annen måte”.

Kjell Inge Torgersen med band blir å se på Spor 5 i Stavanger 8. september sammen med Ruben Dalen (trommer), Stian S. Hansen (bass), Vidar Schanche (gitar) og Erlend Wold (tangenter).

For å bli med på laget til Kjell Inge så kan du følge lenken her:

English version:

In 1996 Norwegians were familiarized with the voice of Kjell Inge Torgersen through the TV-show “Stjerner I Sikte”, a concept resembling today’s countless talent shows. And even if he took a little time before releasing his debut (Aks av gull, 2006), it feels like he’s always been there; a true artist and a gifted evocative singer with a formidable voice. He’s performed with Norwegian national icon Sissel Kyrkjebø, released a duet with legend and wordsmith Ole Paus, appeared on Mandred Man’s latest album and was invited by the Stavanger Symphony Orchestra to perform his own songs with them. Still, Kjell Inge Torgersen, perhaps surprisingly so to many, is basically a DIY-project and it has always been that way.

Where do you get your drive?

“Sometimes I wonder about that myself, but I always end up with the fact that the joy of writing, performing and releasing music still is great. I shouldn’t be concern myself with all the other factors that I can’t control, but I must admit that I do”.

I’ve been given the pleasure of sitting down with Kjell Inge Torgersen for an hour or so. He is ready with an album which was supposed to be an EP. Seems like good advice and the possibilities found within the art of making an album made it so.

“One can discuss all day long whether or not making albums is still relevant. Artistically, it gives me more playroom. One may think dynamically in one’s approach to an album and also include songs that may not be hits, but which will help complete the album. On the album, for instance, I have included a track that calms everything down and serves a purpose as a breather for someone listening through the whole thing”. Yours truly nods approvingly before venturing into reflection on how many still take their time listening all the way through an album; “it’s not like you need to move the cartridge anymore”. We feel old, but only a little, when keep on going looking back on how fun it was discovering that many records actually contained better songs than the ones they played on the radio.

Torgersen is well under way in the build up towards album release in September (09/08–17) and the first single “Samme Sol” was released back in January. Torgersen tells me that it was listed on NRK P1 (Norway’s largest radio channel). I express how well deserved that was:

“Was it? I don’t know who deserves to be listed or not. Imagine all the great artists out there that never get on the radio because they just don’t fit the musical profile. They deserve it just as much as I do. This time we’ve obviously made something that fits the format. But don’t get me wrong, of course it feels great being listed”, Torgersen says more than implying nuance in his understanding of certain aspects in the business.

The album “Mudderlys” is recorded in Oslo with Ruben Dalen and Stian S. Hansen producing, but also playing drums and guitar. Torgersen himself is co-producing. Other contributing musicians are Geir Sundstøl on guitar, together with Kjell Harald Litangen and Kjetil Steensnæs.

“The last albums were recorded live, with all the pros and cons that go along with that. This process was more a return to the way I started out, when I went nerding in the studio. It’s a different, but it seems it was the right move for this album”, Torgersen says, who in addition to singing also plays guitar and piano on the record.

Who does what? What do you do and what does the label do in the process of releasing an album?

“Daworks (label) handles all promotion. They do all the work involved getting the album out there and use their network to do so. I provide the finished product in the form of an album and cover all cost”.

Some may be surprised that artist with such an outreach works like this. Torgersen reveals that it has always been like this.

“I would have loved to spend more time writing music than I’m able to do at the moment. But I, like many others, nurture this passion in between other obligations”, Torgersen continues referring to work that actually pays the bills. “The dream still exists. It’s not always easy, even though I have been a part of releases with honorable mentions”.

In the course of our conversation Torgersen expresses his fascination and love for the Norwegian language and wordplay. One of the language’s finest properties, he says, is the ability to construct new words with new meaning.

“Mudderlys (album title) is an example of this”, he says. “I greatly appreciate the few times I am able to sit down with fellow word nerds and just discuss lyrics”, he continues telling me about a course he attended together with likeminded a while back. “I’m amazed sometimes that there actually are others that share the same fascination as I do”.

Not surprisingly, Torgersen is releasing his album on CD with a booklet.

We wander into today’s state of affairs in music and into the economics of streaming particularly. Torgersen has some thoughts:

“I think the payouts from streaming solutions should be distributed in a different manner. I would like to see that artists receive payouts from their fans and that fans experience that their funds go to the artists they listen to. If I choose to only listen to one artist for a month, I want all my 99 NOK to go to that artist and not into the pot”.

Do you think music has been devalued after the digital revolution?

“Music is consumed, but at the same time it holds magical properties. It’s a backdoor to people’s emotions, and it that sense it hasn’t been devalued nor become less relevant. However, I think music is consumed in a different way than before”.

Kjell Inge Torgersen and his band performs live at Spor 5 in Stavanger September 8th. Appearing together with Torgersen on stage are Ruben Dalen (drums), Stian S. Hansen (bass), Vidar Schanche (guitar) and Erlend Wold (keys).

To be a part of Kjell Inge’s team you can follow this link:

    Crowdsurfer

    Written by

    Founder of www.crowdsurf.no. A site made by artists and music lovers.