Видобування біткойнів і те, який стосунок до цього має СБУ
Kyiv School of Economics
103

Чудова стаття. Загалом ідея PoW полягає в тому, щоб зробити “атаку 51%” дорожчою ніж потенційна вигода. Тобто рахунок за “спалену” електроенергію буде більшим ніж можлива винагорода. Сам процес PoW з економічноїта технічної точки зору добре описаний тут https://blog.sia.tech/choosing-asics-for-sia-b318505b5b51

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.