Aavegotchi - NFT & DeFi

Aavegotchi, kökenini ademi merkeziyetçi, özerk örgütün ve "borç verme" platformu "Aave" nin finansmanına borçlu olan devrimci bir fikirdir. Blok zincirinin farklı kavramlarını ve uygulama alanlarını bir oyun biçiminde birleştirir. Aavegotchi’ler, https://aavegotchi.com/ platformundan satın alınabilen küçük pikselli hayaletlerdir. Ancak, bu biraz hazırlık gerektirir:

Image for post
Image for post

Öncelikle (ideal olarak) Metamask gereklidir (https://metamask.io). Ardından Metamask üzerinde bir Ethereum adresi oluşturulmalı ve Ethereum ile doldurulmalıdır.
Dikkat: Aşağıda bazı işlevler henüz işlevsel değildir. Proje hala test aşamasındadır ve lansmandan önce değişebilir!
Aavegotchi’ye giden adımlar
1. Adım: $ GHST satın alın
Aavegotchi dünyası, kendi Ethereum belirtecine dayanmaktadır. Dolayısıyla, Aavegotchi ile etkileşime girebilmek için önce GHST’lerin edinilmesi gerekir. $ GHST almanın temelde iki yolu vardır:
Ya büyük miktarda satın almak istersiniz, bu durumda platform doğrudan satın alma için kullanılmalıdır, ancak bunun için önceden bir KYC doğrulaması gerekir. Daha sonra DAI’yi GHST (https://aavegotchi.com/curve) ile değiştirebilirsiniz, DAI önceden satın alınmalıdır.
Alternatif olarak, GHST’yi daha küçük bir miktar karşılığında doğrudan Uniswap’tan satın alabilirsiniz.
Adım 2: Portal satın alın
Bir Aavegotchi portalları "oluşturmak" için gereklidir. Bir portalın 100 GHST’ye mal olması bekleniyor ve size rastgele oluşturulmuş 10 Aavegotchis’ten 1’ini seçme fırsatı sunuyor. Aavegotchi’nin kendi içinde neye "kazıklandığına" bağlı olarak, bu çok pahalı olabilir!
(İsteğe bağlı: FRENS - henüz aktif değil)
Platformda başka tokenler var, bunlar FRENS $. Bu FRENS, ya GHST’lerin doğrudan stake edilmesi yoluyla ya da GHST / ETH havuzları için likidite sağlayarak oluşturulur. Likidite doğrudan Uniswap üzerinden kullanılabilir hale getirilebilir.
FRENS sahibi olur olmaz, bunları Aavegotchi mağazasında Aavegotchi için aksesuarlarla takas edebilirsiniz. Aksesuarların ne kadar nadir olduğuna bağlı olarak, Aavegotchi’nin değerleri etkilenebilir.

Image for post
Image for post

Şu anda, ne yazık ki, tam oyun prensibi hakkında çok fazla şey bilinmemektedir, sadece Aavegotchis'in sözde aToken (aBTC veya aETH gibi sarılmış Aave tokenleri) içereceği ve bu nedenle de para kazanabileceği açıktır!
Daha fazla bilgi öğrenilir öğrenilmez, giriş güncellenecektir!

Written by

💻 Freelancer Graphic Designer, 💹crypto_trader,👨🏿‍🚀nft collector, 🖼️pixelartworker,👻Sticker Designer https://app.rarible.com/cryptpixel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store