Már régen felmerült bennem az ötlet, hogy kellene valami eszköz a design implementálásakor, ami segít összehasonlítani azonnal a terveket és a készülő outputot, hogy egyből tudjak módosítani dolgokon a tökéletesség érdekében. Tökéletesség alatt — persze — a terv lehető a legpontosabb megvalósítását értem. Mert, mi megvalósítók bármennyire is nem szeretjük a “pixel pontosság” elvárását, mégis, csak ez lenne a cél.

Ma, amikor mindenféle komponenst tudunk használni, ami segít kevesebbet dolgozni (pl., CSS framework-ök tömkelege), akkor szerintem majdnem lehetetlen ezek használata mellett egy ilyet kivitelezni a tervező által betett helpek alapján:

Image for post
Image for post

Mert, sajnos, ez nem csak annyi, hogy az form elemeknek adunk egy margin: 26px 0; -s szabályt, mert annyi méretet, távolságokat befolyásoló beállítás (line-height, margin, padding, stb) van ott, hogy ennyire nem egyszerű az életünk, de térjünk rá az eszközre.” …


Minap elkezdtem olvasni egy szakmai könyvet, s bár biztos van jobb megoldás erre osx-en, nekem a Preview app egyenlőre megteszi.

Mivel az angolom nem tökéletes, gyakran váltottam a böngészőre hogy megnézzem az adott szó jelentését, ami ugye kicsit kizökkent az olvasásából, és ez nagyon idegesített. Elsőnek valami appban gondolkodtam így körbenéztem az App Store-ban, kipróbáltam a Translator for Google Translate appot, bár screenshotokból kiindulva használhatónak tűnt, de mint kiderült nem az.

Maradt így a váltogatás a Preview és a böngésző között, aztán eszembe jutott hátha van a Previewhoz valami kiegészítő, s láss csodát még új app sem kell ehhez, mert mindezt tudja az OS. …


Features:

  • Tablet and mobile device theming.
    Now we have easy to read design to mobile devices.
    You are right, the calendar doesn’t look good, but we redirect all first time users to the /upcoming page, and it looks good on all devices. ☺

New championship

Image for post
Image for post

Csáki István

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store