Nazım Hikmet, Memleket

Bugün 15 Ocak 2015. Nazım’a, üstad’a iyi ki doğdun demek zamanı

Nazım’ı anlamanın, Nazım Hikmet’i anmanın, Nazım Hikmet Ran’a ne güzel adamsın sen demenin bir başka yolu bu yazı

Bizler genciz, tanıyamadık ki Nazım Hikmet’i. Sadece şiirlerini, güzelden öte sözlerini, bitmeyen vatan sevdasını biliriz. Bir de bu sevgiye layık vatan hainliğini.

bilmek isteyene tabii ki.

Bizler çok özledik Nazım Hikmet’i, onun gibi yazanları

satılmamış duygularla kaleme dokunanları, ama çok özledik satılmışların arasında gerçekten bu vatanı sevenleri.

Hem hangimiz içmedi ki “Güneş”i, Güneşi İçenlerin Türküsüyle,

” Düşmesin bizimle yola

evinde ağlayanların

göz yaşlarını

boynunda ağır bir

zincir

gibi taşıyanlar!

Bıraksın peşimizi

kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!

İşte:

şu güneşten

düşen

ateşte

milyonlarla kırmızı yürek yanıyor!

Sen de çıkar

göğsünün kafesinden yüreğini;

şu güneşten

düşen

ateşe fırlat;

yüreğini yüreklerimizin yanına at!

Hangimiz gülümsemedi ki Tahir’in karşılıksız sevdası Zühre’ye yazılan mısralarda,

” Seversin dünyayı doludizgin,

Ama o bunun farkında değildir.

Ayrılmak istemezsin dünyadan

Ama o senden ayrılacak.

Yani sen elmayı seviyorsun diye

Elmanın da seni sevmesi şart mı?

Yani Tahiri Zühre sevmeseydi artık,

Yahut hiç sevmeseydi,

Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? “

Ve memleketimizi, vatanımızı sahiplenmedik mi “Bu vatan bizim” diye bağırarak, dört nala meydanlarda koşarak,

” dört nala gelip uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket bizim “

Korkmamak , satılmamak , direnmek , doğrudan şaşmamak , emperyalizme uşak olmamak, ve Nazım’ı anlamak, aşık olmak vatana ve sevdaya.

İşte Usta’yı özlemek.

İyi ki doğdun Nazım Usta. İyi ki vardın. İyi ki yazdın.

Şimdi bugün’ün en güzel türküsünü onun için söyleyelim haydi,

” Nazım Hikmet Memleket , Memleket Nazım Hikmet

Kafiye için Yazmadık , HASRET SANA MEMLEKET “

Cihad Sercan Yüzbaşıoğlu

Show your support

Clapping shows how much you appreciated C Sercan Yüzbaşıoğlu’s story.