A WEBNEK VÉGE
Doransky
113

“Bár ott van még és használjuk” ezzel nagyon jól összefoglaltad, hogy a web már nem elsődleges, a mobil letaszította a trónról. Sokszor amikor mindkettő elérhető, akkor is a mobil győz. Miért? Költői kérdés :-). Az üzenetek és a notification center egy újabb összehordó réteg, ami tovább integrálja a szigetszerű appokat. Csak androidról tudok nyilatkozni, de ott az appok átjárhatósága nagyjából 1.0 óta támogatott, a google now pedig remek példa az app szigetek emberközpontú integrálására. Gondolom ios analógia is létezik. Itthon a mobil szolgáltatások fejlesztésében még hiányolható ez a szerepcsere. Egyelőre…

Like what you read? Give csibug a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.