Cap lo dep ket qua XSMB thu 5 ngay 19–11

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 19/11/2015

23,32,28,82,48,84,12,21,24,42,45,54,13,31,38,83,02,20,15,51

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 19/11/2015

45,54,24,42,23,32,49,94

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 19/11/2015

22,23,32,24,42,12,21,26,62,02,20,28,82,34,43,27,72,14,41

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19/11/2015

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

05(19 lần); 12(18 lần); 62(18 lần); 91(18 lần); 10(17 lần);
16(17 lần); 55(17 lần); 95(17 lần); 29(16 lần); 33(16 lần);
45(16 lần); 59(16 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

Xem kết quả xsmn hôm nay

83(8 lần); 03(7 lần); 14(7 lần); 34(7 lần); 74(7 lần);
97(7 lần); 11(6 lần); 31(6 lần); 36(6 lần); 48(6 lần);
44(5 lần); 21(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

81(2 ngày về liên tiếp); 60(3 ngày về liên tiếp); 18(2 ngày về liên tiếp); 39(2 ngày về liên tiếp); 38(2 ngày về liên tiếp); 34(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

59(12 ngày); 88(11 ngày); 42(15 ngày); 49(15 ngày); 79(10 ngày); 20(10 ngày); 28(11 ngày); 36(16 ngày); 48(18 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(101 lần); Đầu 1(122 lần); Đầu 2(99 lần); Đầu 3(101 lần);
Đầu 4(105 lần); Đầu 5(116 lần); Đầu 6(121 lần); Đầu 7(113 lần);
Đầu 8(114 lần); Đầu 9(115 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(117 lần); Đít 1(102 lần); Đít 2(131 lần); Đít 3(108 lần);
Đít 4(92 lần); Đít 5(135 lần); Đít 6(110 lần); Đít 7(104 lần);
Đít 8(95 lần); Đít 9(113 lần);

Xem tin 24h nóng hot ngay

Xem những tin quoc phong viet nam cực hot

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.