Thong ke nhanh xsmb hom nay ngay 24–2–2016

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24/02/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

52(20 lần); 29(19 lần); 28(16 lần); 31(16 lần); 39(16 lần);
64(16 lần); 05(15 lần); 80(15 lần); 23(14 lần); 38(14 lần);
77(14 lần); 94(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

43(6 lần); 48(6 lần); 75(6 lần); 82(6 lần); 83(6 lần);
18(5 lần); 37(5 lần); 46(5 lần); 58(5 lần); 63(5 lần);
16(4 lần); 96(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

52(2 ngày về liên tiếp); 08(2 ngày về liên tiếp); 01(2 ngày về liên tiếp); 57(2 ngày về liên tiếp); 13(2 ngày về liên tiếp); 65(2 ngày về liên tiếp); 76(2 ngày về liên tiếp); 58(2 ngày về liên tiếp);

  • xem phân tích kết quả xo so mien bac cực chính xác
  • Xem ngay để biết kết quả xsdt nhanh nhất
  • xem kết quả xổ số xstg nhanh và chính xác

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

92(11 ngày); 33(11 ngày); 54(11 ngày); 87(11 ngày); 83(18 ngày); 18(20 ngày); 63(22 ngày); 16(10 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(110 lần); Đầu 1(82 lần); Đầu 2(112 lần); Đầu 3(113 lần);
Đầu 4(83 lần); Đầu 5(106 lần); Đầu 6(101 lần); Đầu 7(98 lần);
Đầu 8(103 lần); Đầu 9(91 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(94 lần); Đít 1(101 lần); Đít 2(105 lần); Đít 3(96 lần);
Đít 4(118 lần); Đít 5(94 lần); Đít 6(77 lần); Đít 7(91 lần);
Đít 8(105 lần); Đít 9(118 lần);

Like what you read? Give Xosomienbac a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.