Bir iTAKSİ çağıralım…

iTAKSİ, yakında yollarda,

İstanbul’da taksi bulma/çağırma sorununa İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir çözüm ortaya koymuş ve iTAKSİ uygulamasını geliştirmiş. İSBAK A.Ş. tarafından geliştirilen, çalışma mantığı BiTaksi ile benzer olan bu taksi uygulaması yakında kullanıma açılıyor.

Yapılan açıklamalarda İstanbul Kart’ın iTAKSİ’lerde kullanılabileceği belirtilmiş. Kredi kartı da geçiyor olacaktır sanıyorum. Sisteme dahil olan taksilerin araç modellerine göre farklı segmentlerde olacağı ve segmentler arası fiyat farklarının da olabileceği ihtimaller arasında.

Bu alandaki rekabetin artması ile taksi fiyatları düşer mi bilinmez ama en azından bu firmaların (iTAKSİ, BiTaksi, Uber vb…) müşteri kazanmak için kampanyalar yapması ihtimali kullanıcılara ufak geri dönüşler sağlayabilir.

http://itaksi.com/
http://webrazzi.com/2017/05/17/istanbulun-yeni-taksi-servisi-itaksi/
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.