BTC Turk, Papara desteği ile faaliyetlerine başlamış… Peki şimdi Bitcoin alınır mı?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki faaliyetlerin, durduran BTCTurk, bugün aldığım bir habere göre 16 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Türkiye’deki faaliyetlerine başlayacağını duyurmuş.

Yeni dönemde Papara’nın desteğini de arkasına alan BTCTurk’ün önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bitcoin fiyatındaki son aylardaki aşırı artışın nereye kadar süreceği tartışmaları devam ederken, Türkiye’de de Bitcoin alım-satımında hızla büyük bir hacim oluşmaya başlıyor. Bu tip firmaların (BTCTurk, Paribu, Koinim… vb.) faaliyetlerini arttırması ve alım-satımın nispeten kolaylaşıyor olması kimileri için büyük bir avantajken, kimileri için ise büyük bir risk teşkil ediyor.

Özellikle Bitcoin’in tarihsel gelişimine baktığımızda, 2014–2016 arasında sürekli düşüş yaşayan ve akabinde 2016'dan itibaren önce yavaş yavaş, 2017 Mart ayında ise birden (neredeyse iki katına çıkacak şekilde) büyük bir zıplama gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Bazı finansal analistler bu eğilimde Bitcoin’in 2000$ seviyelerine rahat bir şekilde çıkacağını belirtirken, bazı analistler ise keskin bir düşüş olabileceği riskini gözardı etmemek gerektiğini söylüyor.

2014 sonrasındaki düşüşün ve güven kaybının MT.GOX’tan kaynaklı olduğunu düşünürsek, şu an için Bitcoin’de yaşanacak ani bir güven kaybının tüm dengeleri alt üst edeceğini söylemek güç değil. Tabi temkinli olup beklerken 300$’lık bir fiyat artışını ıskalamak da mümkün.

Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.