Hội nghị truyền hình Polycom — ADEMAX

ADEMAX — Nhà phân phối thiết bị hội nghị truyền hình Polycom hàng đầu Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực hội nghị truyền hình. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như việc đưa ra các giải pháp hội nghị truyền hình polycom. ADEMAX luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.
Hiện tại, ADEMAX là đơn vị duy nhất trên cả nước sở hữu phòng họp DEMO tiêu chuẩn POLYCOM. Với hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình Polycom hiện đại nhất của Polycom. ADEMAX đang mong muốn tạo nên sự khác biệt của mình trên thị trường. Với phòng họp DEMO mà ADEMAX đang sở hữu, qua đóADEMAX mong muốn cho Khách hàng những trải nghiệm thực tế để Khách hàng cảm nhận và thấy được những lợi thế khi sử dụng hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình Polycom.
Một vài hình ảnh tiêu biểu về phòng họp DEMO thiết bị hội nghị truyền hình Polycom mà ADEMAX đang sở hữu:

Mọi chi tiết xem tại websie: ademax.com.vn — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
ADEMAX — NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Like what you read? Give Nguyễn Văn Cường a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.