I.

susarsan bir ırmak durur

bir deniz genişler göğsünden

daraldıkça odalar,

daralır

böğürtlen bahçesinde

tıkanır söz

utanır ürkek bir kız

II.

şimdi dursan

ve dokunsan yalnızlığıma

boynuma maviler dolanır

yokluğa boyanır ellerin

harflerim kaybolur

ismim,

yok

III.

avluda bekle

avuntum olsun ferahlık

konuşsan,

duvarlar yıkılacak

küçük kabuk,

düşecek tenimden

açılacak yara(m)

*gonca özmen’in kitabı çok yol açtı..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.