Think about life

(Tôi viết những dòng này khi đang trong trạng thái hết sức…bình thường…Nhưng tôi cũng ko hiểu vì lí do gì tôi lại viết chúng >.<)

“Cảm giác những ngày qua thật là tồi tệ.

Tại sao một ngày có tận 24h?

Là quá nhiều cho một ngày hay tôi đang lãng phí chúng?

Tôi đang rất quan ngại về sự tồn tại của mình trên trái đất này =.=”

Lại có chuyện để kể: “Có một anh bạn người TQ khi làm quen, anh ấy giới thiệu mình 23 tuổi, còn tôi thì nói mình 25 tuổi. Anh ấy đã khen tôi rất trẻ. Rồi ảnh nói anh ấy cũng luôn được khen là trẻ so với những người bạn 91 của anh ấy??? OMG!! “Lão này học toán dốt thế ah??”- mình đã nghĩ thế và hỏi lại|:

-Anh sinh năm 91 á, tại sao anh lại nói là mình 23 tuổi, 91 năm nay 25 tuổi mà anh???

-oh, cô gái. em thử tính lại đi, 2015 trừ 1991 là 24. Và đã đến sinh nhật của anh đâu, tháng 10 cơ. Nên anh mới 23 tuổi thôi”

Thế đấy, người ta luôn có xu hướng suy nghĩ làm cho mình trẻ hơn, còn mình thì cứ rối mù lên, “phải 25 cơ” >.<

Tại sao tôi lại luôn có suy nghĩ mình rất già và chả kịp làm cái gì nữa???

Tại sao? Tại sao? Ai cho tôi biết tại sao???