Дойде ли декември цялото семейство сядаме и обсъждаме какви подаръци ще подаряваме и на кого. Тази година мотото ни е “Деца и родители — заедно!”. Хем нашето семейство приготвяме, избираме, рисуваме и надписваме подаръците заедно, хем подаръците са такива, които подкрепят деца и родители да създадат връзка помежду си по значим начин.

Двоен диск с песни Добродетели

Най-добрият подарък за дете до 12-годишна възраст!

Този ни е любимият. Пускаме песните колата и всички пеем от сърце. …


Илюстрация на Доньо Донев от учебниците по Информатика на ПГО, 1989 г

Първите си компютърни програми написах преди 20 години — каталог за колекцията ми от монети и анимация “скачащи човечета по екрана”. Още си спомням вълнението, което преживявах и основните концепции в програмирането, мисленето и откривателството, които усвоих. Този спомен се върна в мен когато след дълги години професионален опит в софтуерната индустрия попаднах в сферата на образованието. Запитах се кое е добро за децата когато стане въпрос за преподаването на технологии/информатика/програмиране?

От една страна имах изградена представа за смисъла на образованието и подходящите методи от ролите ми на баща, инициатор на родителски кооператив, детски музикални ателиета и уроци по Добродетели

Цветелин Андреев

Elven.bg — обучения и консултации за родители, учебни материали и настолни игри

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store