Прокуратура затягує розгляд апеляції щодо блокування 17 інформаційних ресурсів, серед яких Enigma, blogs.korrespondent, informator.news та інші.

Київський апеляційний суд ще 20 серпня переніс розгляд скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва про блокування веб-сайтів через неявку прокурора у судове засідання. Під час засідання, що відбулось 9 вересня, прокурор з’явився, але заявив відвід головуючій судді.

“Такі дії свідчать про намагання прокуратури штучно затягнути процес розгляду справи по суті, адже обґрунтовані підстави для блокування відсутні”, — пояснює юристка Лабораторії цифрової безпеки Віта Володовська.

На жаль, колегія задовольнила клопотання і тепер справа має бути розподілена на інших суддів, які призначать нову дату…

Digital Security Lab Ukraine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store