Duyệt nội dung

Nhân sự làm content: Anh ơi, xem giúp em bài này OK chưa?

Xem cái cục cứt! Em đưa anh lời giải, nhưng ko đưa kèm đề bài. Xem xong biết thế éo nào được “lời giải của em có đúng ko".

Ko hiểu sao các bạn ấy ko bao giờ viết rõ đề bài ra cả??? Chắc đề bài để ngầm định trong đầu! Với mình, như vậy là quá thiếu chuyên nghiệp.

Cần phải viết rõ đề bài ra, kèm theo vài lời giải (chứ ko phải chỉ vứt có 1 lời giải vớ vẩn ra như bây giờ)