BÍ QUYẾT NGÂM RƯỢU TÁO MÈO CỰC NGON THEO CÁCH CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC TÂY BẮC

Nhưng cách ngâm rượu táo mèo ngon lại là câu hỏi của rất nhiều du khách khi mua táo mèo khô, tươi tại Tây Bắc. Sau khi tìm hiểu và kết hợp với những kinh nghiệm của người dân Tây Bắc có nhiều kinh nghiệm cho biết.

Sau đây xin chia sẻ cũng như hướng dẫn cách ngâm rượu táo mèo thơm ngon rất đặc biệt, theo cách cổ truyền của người dân tộc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cho chất lượng rượu táo mèo ngon thượng hạng.

Chọn lựa quả táo mèo tươi ngon và cứng đanh

* Cách chọn tạo mèo

Một khâu vô cùng quan trọng để làm ra chất lượng rượu tao mèo có ngon hay không? Hãy chọn những quả táo mèo chuẩn tự nhiên, được tròng trên vùng núi Tây Bắc. Theo kinh nghiệm, chọn quả táo mèo tươi khi bóp vào cứng đanh, không được mềm. Khi ăn thì có vị chua chát chứ không chát xít.

Xem Thêm : http://amthuctaybac.vn/vi/tin-tuc/441-bi-quyet-ngam-ruou-tao-meo-cuc-ngon-theo-cach-co-truyen-cua-dan-toc-tay-bac.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.