Daisuke Mori
Daisuke Mori

Daisuke Mori

An employee at Feedforce Inc., a digital marketing company. Mình đã ở TP. HCM được 6 tháng rồi và ở Đà Nẵng được 1 năm rồi. 東南アジア・将棋・カメラが趣味。

Editor of ASENAVI BLOG