SHERPA Blog, SHERPA’nın kuruluşundan bugüne, belki de her gün biraz daha fantastik sınırlara ulaşan bir ideal oldu bizler için… “Yaptığımız iş, kendimizi sürekli diri tutmamızı, durmaksızın öğrenmemizi ve tabi ki edinimlerimizi masaya yatırıp tartışmamızı zorunlu kılıyor. SHERPA Blog işte bu işi yapacağımız yerdir. Bugün kendimiz çalıp, kendimiz oynayabiliriz. Ancak yakında…

“Studio” veya “stüdyo”, bu kavramı ne zaman bir cümle içerisinde kullanmak istesem, aklıma Pixar dışında hiçbir örnek gelmiyor. Ve işte o an, beynimin her bir hücresini sıcacık bir hayranlık dalgası kaplayıveriyor. Evet, ben Pixar fanboy’larındanım. Pixar’ın aslında, animasyon prodüksiyonunda devrim yaratan yazılımlardan birisi olan RenderMan‘ı yaratan ekip tarafından kurulduğunu ve…

DAM Startup Studio

Kurduğumuz fikir stüdyosunda, fiziksel sınırların ortadan kalktığı bu yeni dünya için etki alanı ve son kullanıcıya faydası yüksek iş fikirleri üretiyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store