Image for post
Image for post

SHERPA Blog, SHERPA’nın kuruluşundan bugüne, belki de her gün biraz daha fantastik sınırlara ulaşan bir ideal oldu bizler için… “Yaptığımız iş, kendimizi sürekli diri tutmamızı, durmaksızın öğrenmemizi ve tabi ki edinimlerimizi masaya yatırıp tartışmamızı zorunlu kılıyor. SHERPA Blog işte bu işi yapacağımız yerdir. Bugün kendimiz çalıp, kendimiz oynayabiliriz. Ancak yakında, bu çabaya değer verenlerin sayısı bir bir artacak ve sonunda (umarız) bir topluluğa dönüşeceğiz. İşte o zaman SHERPA Blog belki de kendi kanatlarıyla uçabilecek kadar güçlenecek.” diye tekrar edip durduk.

“Mart 2016’da SHERPA Blog nereye koşuyor?” da bir blog için bu kadar emek harcanır mı diye düşünenlere yanıt verdik. 2017’de…


Image for post
Image for post

“Studio” veya “stüdyo”, bu kavramı ne zaman bir cümle içerisinde kullanmak istesem, aklıma Pixar dışında hiçbir örnek gelmiyor. Ve işte o an, beynimin her bir hücresini sıcacık bir hayranlık dalgası kaplayıveriyor. Evet, ben Pixar fanboy’larındanım. Pixar’ın aslında, animasyon prodüksiyonunda devrim yaratan yazılımlardan birisi olan RenderMan‘ı yaratan ekip tarafından kurulduğunu ve belki de bugüne kadar bir start-up’ın gerçekleştirdiği en akılcı ve mükemmel sonucu veren pivot‘u yaptığını biliyor muydunuz? Yani aslında bu hayranlık, Toy Story 1,2 ve 3’ü 15’er kez izlememden gelmiyor. (Konuyu dağıtmamak için bir pivot da ben yapıyorum.)

“Stüdyo” bana “birlikte çalışmaktan daha çok birlikte öğrenilen ve tartışılan ortam”ı çağrıştırıyor…

DAM Startup Studio

Kurduğumuz fikir stüdyosunda, fiziksel sınırların ortadan kalktığı bu yeni dünya için etki alanı ve son kullanıcıya faydası yüksek iş fikirleri üretiyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store