Czy muszę odsiedzieć całą karę? Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

W poprzednich wpisach pokazałem ci, że skazanie nie oznacza automatycznie odsiadki w zakładzie karnym. Można starać się o odroczenie wykonania kary a gdy już odbywasz karę, o przerwę w jej odbywaniu.

W dzisiejszym wpisie omówię instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Jeżeli udało ci się uzyskać przerwę w odbywaniu kary na okres co najmniej jednego roku i masz za sobą co najmniej sześć miesięcy odsiadki w jednym lub kilku kawałkach, możesz złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszt kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest możliwe jeżeli kara lub suma kar które odbywasz przekracza trzy lata. Wszystkie te okoliczności muszę zaistnieć razem bo inaczej nie może być mowy o udzieleniu warunkowego zwolnienia. Gdy nie ma choćby jednej z tych przesłanek sąd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania.

Wniosek składa się do sądu penitencjarnego w okręgu którego przebywasz. Nie musi to być zatem ten sam sąd który udzielił przerwy w karze. Orzekanie w sprawie warunkowego zwolnienia może nastąpić zarówno gdy przebywasz na wolności jak i również po powrocie do zakładu karnego.

Sąd orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu bada na podstanie m.in. wywiadu środowiskowego oraz akt sprawy w której udzielano przerwy w karze czy postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego w szczególności nie popełni kolejnego przestępstwa.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary złożone w trybie art 155 k.k.w. czyli po zaistnieniu przesłanek o których mówiłem wyżej nie podlega obostrzeniom czasowym co do warunkowego przedterminowego zwolnienia określonego w kodeksie karnym.

Wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary podlega opłacie 100 zł.

Zapraszam do komentowania, lektury poprzednich wpisów oraz subskrypcji bloga.


Originally published at blog.zubek-gatner.pl.