Odszkodowanie za nieudany urlop

Kupując wycieczkę w biurze podróży nie zastanawiamy się czy urlop, który kupujemy na podstawie ładnego folderu, rzeczywiście będzie odzwierciedlał to co mamy zapisane w umowie i co widzieliśmy w folderze.
 Gdy na miejscu urlopowania się okaże się, że oferta z biura podróży nie pokrywa się z rzeczywistością przysługuje nam odszkodowanie za nieudany urlop.

Podstawa prawna odszkodowania

Podstawa prawna dochodzenia odszkodowania za nieudany urlop czyli za nienależyte wykonanie zobowiązania przez biuro podróży opiera się na art. 11 a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 196 z późń. zm.). Jest to przeniesienie treści art. 5 dyrektywy 90/314/EWG która została implementowana także w Polsce właśnie w ustawie o usługach turystycznych. Podstawę prawną stanowi także art. 471 kodeksu cywilnego który również stanowi o odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 Oznacza to, że nasze wczasy odbiegają od tego na co się zdecydowaliśmy i co jest zapisane w umowie co oznacza, że jest ona nienależycie wykonana. Należy zaznaczyć, iż podstawą roszczeń jest w tym wypadku umowa, a nie kolorowy folder.

Na co należy uważać przed wyjazdem

By uniknąć nieporozumień oraz by być przygotowanym na wypadek ewentualnych niezgodności należy zwrócić uwagę na kilka spraw jeszcze przed wyjazdem.
 Przede wszystkim należy sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy w biurze podróży czy wszystko co ustnie powiedział nam sprzedawca zostało zawarte w umowie. W szczególności należy zwrócić uwagę na to czy w umowie zawarte jest sformułowanie dotyczące ceny wyjazdu, miejsca pobytu czyli hotelu oraz jego kategorii, liczba posiłków, oraz pozostałych szczegółów urlopu tj. programu pobytu, czy wycieczek opcjonalnych w cenie. W przypadku gdy na miejscu okaże się, że to co jest zawarte w umowie odbiega od tego, co zastaliśmy na miejscu czyli np. klimatyzacja jest zepsuta, posiłki nie są all inclusive a tylko śniadanie z obiadokolacją, nie ma możliwości wybrania się na wycieczkę fakultatywną, możemy domagać się odszkodowania.

Co możemy zrobić już na miejscu

W takiej sytuacji, tj. w przypadku gdy warunki naszego pobytu różnią się od tego, co zapisane jest w umowie należy najpierw zgłosić reklamację rezydentowi. Może on w ramach swoich kompetencji rozwiązać sprawę poprzez zaproponowanie nam jakiegoś świadczenia zastępczego np. zmiany pokoju, nieodpłatnych dodatkowych posiłków, innej bezpłatna wycieczki fakultatywnej. Zgłoszenie naszej reklamacji do rezydenta nie pozbawia nas prawa do dochodzenia odszkodowania. Zgodnie z prawem mamy bowiem możliwość zgłosić naszą reklamację w ciągu 30 dni od powrotu z wyjazdu. Biuro podróży ma także 30 dni, żeby nam na nią odpowiedzieć. W przypadku braku odpowiedzi ze strony biura podróży w ciągu 30 dni, uznaje się naszą reklamację z mocy prawa za uwzględnioną. W przypadku odmowy uwzględnienia naszego roszczenia przez biuro podróży mamy prawo złożyć pozew do sądu o odszkodowanie wraz z zadośćuczynieniem za zmarnowany urlop. O zadośćuczynieniu piszę w następnym wpisie.

Jak przygotować się do reklamacji

Już w czasie naszego pobytu na feralnym wyjeździe warto zbierać odpowiednie dowody gdyż to na nas będzie spoczywał obowiązek udowodnienia w sądzie, że wyjazd nie był zgodny z umową. Warto zatem zgromadzić zdjęcia lub filmy a także oświadczenia pisemne od osób, które były z nami na wyjeździe by móc powołać się na świadków w sądzie. Jeżeli chodzi o wysokość odszkodowania jest ona związana z ceną pobytu oraz rodzajem niedogodności, które zepsuły nam urlop i stanowi zwykle od kilku do kilkudziesięciu procent zapłaconej kwoty. Z pomocą przychodzi tzw. tabela frankfurcka zawierająca procentowe sugerowane stawki odszkodowań za nieudany urlop. W przypadku noclegów jest to od 10–20 % za brak klimatyzacji, w przypadku braku wystarczającej liczby ciepłych posiłków jest to 10 %, a w przypadku zanieczyszczonej plaży jest to 10–20% ceny naszego urlopu.
 W postępowaniu o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy usług turystycznych kluczową rolę odgrywają dokumenty. Należy jednak pamiętać, iż co do zasady, materiały reklamowe biur podróży oraz kolorowe foldery co prawda nie powinny wprowadzać nas w błąd ale w świetle prawa nie stanowią oferty. Dlatego też warto skonsultować się z prawnikiem i skonstruowanie pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie powierzyć kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu tego typu odszkodowań.


Originally published at blog.zubek-gatner.pl.