Przedawnienie wykonania kary.

Jeżeli zastałeś skazany a nie odbywasz jeszcze kary zastanawiasz się pewnie kiedy Cię zaproszą do jej odbycia albo czy może o Tobie zapomnieli i przedawni się wykonanie twojej kary. Załóżmy, że tak rzeczywiście mogłaby być, choć nie zdarza się za często. Co musi nastąpić, żeby wykonanie kary się przedawniło.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedawnienie wykonania kary następuje po upływie określonego czasu od uprawomocnienia się wyroku. Ma to na celu spowodować, żeby skazany, który przez długi czas nie odbywał kary nie musiał już jej odbyć.

Prawo wprowadza jednakże bardzo długie okresy po których następuje przedawnienie wykonania kary. Gdy zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat lub surowszą, przedawnienie wykonania kary nastąpi dopiero po 30 latach od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

W przypadku gdy skazano Cię na karę wiezienia która nie przekracza 5 lat przedawnienie jej wykonania nastąpi po 15 latach. W przypadku innych kar tj. grzywny czy ograniczenia wolności przedawnienie wykonania kary nastąpi po 10 latach o uprawomocnienia się wyroku skazującego. Po 10 latach przedawni się także wykonanie środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

Czy bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu bądź wstrzymaniu?

Tak, termin wykonania kary ulega wstrzymaniu w czasie faktycznego wykonywania kary. Nie ulega wstrzymaniu zatem w przypadku odroczenia wykonania kary, przerwy w jej wykonaniu lub zawieszeniu postępowania wykonawczego. Jedynym wyjątkiem jest gdy zawieszenie wykonana kary nastąpiło z powodu uchylania się skazanego od jej odbywania.