Wrzeszcz

Tutaj dopiero w pełni zaczynam odczuwać drobne przyjemności wynikające z bycia samotnym. Chodzi o te momenty, kiedy dzieje się coś miłego na tyle, ze masz ochotę podzielić się tym z kimś. Ale nikogo nie ma - tylko ja i pies. Gra mi w uszach jazz, w płucach też, pada deszcz, pachnie Wrzeszcz - rapuje nagle mój pies. Nie przestaje mnie zadziwiac, spędziliśmy dzisiaj cały dzień, czekałem na to i on też. Zapłacę resztę kasy za mieszkanie, potem coś ugotuje, napije się brandy bo mi została i poczytam książkę. A teraz gorąca wanna raz proszę. Soczi czuwa.

08.10.16
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.