Mijn thuis is in het onderwijs. Mijn missie is educatie. En mijn waarde wordt bepaald door groei die de ander doormaakt, door de ondersteuning die ik kan bieden. Door de stimulans die ik de student bied om van meerwaarde te zijn in haar leven, in de maatschappij.

Dit op afstand…

In de briefwisseling met mijn vader bespreken we concepten van het kunstenaarschap en docentschap. We herkennen motieven en kunnen ons inleven in de denkwijze van de ander. De interesse waarmee wij de visie van de ander bevragen en ons eigen perspectief toelichten, duiden hierop.

Eigenlijk heb ik met mijn vader…

‘Homage aan Araki’ 2015 The Fox Is Mine

De meeste mensen zijn ergens in dienst. Maar de meeste mensen zijn andere mensen.

Afgelopen dagen heb ik veel gelezen over de kunstenaar die ‘gedwongen’ wordt ZZP-er te zijn, omdat er nauwelijks aanbod zou zijn voor een vaste baan. Feit is dat er in de kunsten heel weinig functies open…

Spelen en maken

Lose your head — The Fox Is Mine

Mijn vader woont in Hongarije. Hij en mijn moeder zijn uit elkaar gegaan toen ik drie was. In die tijd was er geen
sprake van dat de vader de voogdij zou krijgen, of zelfs co-ouderschap, dus ging ik met mijn moeder mee naar een andere stad en zag…

Dagger act — The Fox Is Mine

‘Oh ja, dat deed ik altijd zo, nu zie ik het’ en kunnen zeggen: ‘ineens had ik het door en nu doe ik het niet meer’.

Een sterk gevoel van trots is voelbaar wanneer je zelf door een inzicht jouw eigen gedrag kan veranderen. Simpelweg omdat jij dat wil. Niet…

Een half jaar geleden heb ik de master kunsteducatie aan de HKU afgerond. Nog nooit eerder heb ik onderwijs gevolgd en de resultaten waar deze mij toe ‘dwong’ als zo plezierig en leerzaam te ervaren als tijdens deze opleiding. In feite heb ik niet alleen mijzelf als Master kunnen presenteren…

In 1984 verhuisde ik in de nieuwe samenstelling van ons gezin van Budapest naar Den Haag. De stad met statige herenpanden en grachten en niet te vergeten de zee. Mijn Nederlandse taalvaardigheid was op een zin na, ‘de zwaan eet brood’ niet bestaand. Toch ging ik, bleek van het stadsleven…

regelmatig lees en hoor ik hoe over educatie wordt gesproken, vrijwel altijd ondergeschikt aan strategische doelen. Geïnteresseerd denk ik na over hoe aan pedagogie kan worden gerefereerd als iets dat niet alleen kleine kinderen betreft. …

Daniella Hefter

Artist and education innovator. Always looking for insight, questioning, researching art, culture, education and growth. Writing as a form of investigation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store