Voor je Buurt is hét crowdfunding- en crowdsourcingplatform voor kansrijke initiatieven voor buurten, dorpen en steden. Wil jij meebouwen aan een jong platform? En alles leren over crowdfunding, campagnes en communicatie? Dan zijn we op zoek naar jou. Als campagnebegeleider (stage of werkervaringsplek per direct) help je Voor je Buurt onder de aandacht te brengen bij initiatiefnemers en coach je deze initiatiefnemers bij hun crowdfundingcampagne. Ben je ondernemend, creatief, goed in schrijven en beschik je over een gezonde kritische blik? Dan willen we je graag leren kennen.

Image for post
Image for post

Als campagnebegeleider bij Voor je Buurt ligt je focus op de projecten die een crowdfundingcampagne willen gaan voeren. Wij leiden je op tot crowdfundingexpert en jij begeleidt de initiatiefnemers bij het opzetten van hun campagne. Je geeft kritisch advies, denkt mee en je houdt in de gaten hoe de campagne loopt. Daarnaast ondersteun je bij (het organiseren) van bijeenkomsten en trainingen van Voor je Buurt en houd je je bezig met communicatie via social media en onze nieuwsbrief en blog. …

Fun, creative and inspiring activities will draw attention to your initiative and make it fun to contribute to your crowdfunding campaign. So to stimulate and involve people in your project, your activities need to be well spread during your campaign and fit your project and target audience. Be prepared and plan at least two online activities each week, and then divide the tasks. This way no surprises will happen and you’ll have lots of activities to choose from.

Image for post
Image for post

A campaign plan that reaches your network

You’ll get the best results when you combine offline and online campaign activities. Think about how to reach and enthuse your friends, family and fans. Most people will need to hear the message more than once before they contribute to the campaign. …

A picture is worth a 1,000 words, especially in a crowdfunding campaign! Beautiful, telling images and clarifying sketches are crucial to your campaign. Use images to show what you want to do, make your initiative come to life for anyone who visits your campaign page. Below you’ll find some tips on what you need to show on your campaign page.

Image for post
Image for post

Give the campaign a face

Crowdfunding is all about credibility, so show the people behind the initiative and why you are so passionate to realize it. For example, add a fun group photo and collect action pictures of the people involved in the project. This way the campaign will become more personal. And it makes the initiators more recognizable for the people in your network, because the majority of donors know one of the initiators personally. …

Choosing a realistic target amount enhances your chances of a successful campaign. During the campaign you want the progress bar to fill up and show potential supporters that it’s possible to reach 100%. This makes your contributors trust your campaign and will radiate success, which makes people want to contribute faster. But how do you determine the amount? In the end it all depends on the number of people within your network that you can urge to make a donation. They know you, they feel the project is really important or they like a cool reward. It’s also relevant how much they want to contribute. …

Goed beeld zegt veel meer dan 1000 woorden, zeker bij een crowdfundingcampagne! Mooie sprekende foto’s en verhelderende schetsen zijn een cruciaal onderdeel van je campagne. Laat met beeld zien wat je wilt gaan doen en laat je initiatief daardoor leven bij iedereen die campagnepagina bezoekt. Hieronder vind je een aantal tips over wat in ieder geval moet terugkomen op je campagnepagina.

Image for post
Image for post

Geef de campagne een gezicht

Crowdfunding gaat over geloofwaardigheid, laat daarom zien wie de mensen zijn achter het initiatief en waarom jullie gepassioneerd zijn om het te realiseren. Laat zien wie de mensen achter het initiatief zijn. Voeg bijvoorbeeld een vrolijke groepsfoto toe en zorg voor beelden waarin je mensen achter het project in actie ziet. Zo maak je de campagne persoonlijker en zorg je dat mensen uit jullie netwerk de initiatiefnemers ook herkennen. Want een meerderheid van de donateurs kent een van de initiatiefnemers persoonlijk. …

After your campaign: how to turn donors into ambassadors?

Congratulations, your campaign was successful! This is a great time to celebrate your success with all the contributing supporters and to make sure those supporters remain involved and are proud of the joint achievement. This way your donors will become ambassadors of the project and are willing to help, donate or talk about your project in the future. It is important that you keep them informed, keep inviting them and organize those rewards well.

Image for post
Image for post

Celebrate your success with your supporters

A successful campaign is something you want to share with your supporters. You can do that by sending a short thank you message with a fun picture or video, promising to share more information soon. Sometimes it takes some time to hand out rewards, because the project has to be realized first. Be clear on that! Also, be transparent about changes! …

Gefeliciteerd, je campagne is geslaagd! Een mooi moment om het succes te vieren met alle supporters die hebben bijgedragen. En er voor te zorgen dat je supporters zich echt betrokken blijven voelen en trots zijn op het gezamenlijke resultaat. Zo worden je donateurs ambassadeurs van het project en zullen zij ook in de toekomst willen meehelpen, een donatie doen of anderen over je project vertellen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat je ze goed op de hoogte houdt, blijft uitnodigen en de beloningen goed organiseert.

Image for post
Image for post

Met leuke, creatieve en inspirerende acties trek je aandacht voor je initiatief en maak je het leuk om bij te dragen aan je crowdfundingcampagne. Om mensen te prikkelen en te betrekken bij je project moeten je acties goed verspreid zijn over de campagneduur en aansluiten bij je project en doelgroep. Maak van te voren een planning met daarin elke week minimaal een offline en twee online acties en zorg dat je alvast taken verdeelt. Zo komt niemand voor verrassingen te staan tijdens de campagne en heb je al een hoop acties achter de hand.

Image for post
Image for post

Een campagneplan waarmee je jouw netwerk bereikt

Voor het beste resultaat combineer je online en offline campagneacties. Bedenk daarbij hoe je jouw vrienden, familie en fans het beste bereikt en enthousiasmeert. De meeste mensen zullen de boodschap een paar keer moeten horen voordat ze bijdragen aan de campagne. Dus doe dit op een afwisselende en leuke manier zodat het blijft prikkelen en men wordt gestimuleerd om een kijkje te nemen op jullie campagnepagina. Maak gebruik van dit sjabloon om een campagneplan te maken. …

Het kiezen van een realistisch doelbedrag vergroot de kans op een succesvolle campagne. Je wilt dat de teller tijdens je campagne omhoog schiet en dat het mogelijk is om de 100% te halen. Dit geeft je donateurs vertrouwen in jouw campagne en straalt succes uit waardoor mensen sneller bijdragen. Maar hoe bepaal je dat bedrag? Uiteindelijk hangt het af van het aantal mensen binnen jouw netwerk dat jij kunt mobiliseren om een donatie te doen. Zij doneren omdat ze jou kennen, het project heel belangrijk vinden of voor een toffe beloning. En relevant is hoeveel zij willen bijdragen, vrienden, buren en familie doneren vaak tussen de €5 en €50. Bedenk dat als je 3000 euro op wilt halen je 100 mensen nodig hebt die gemiddeld €30 doneren. …

De Gemeente Utrecht heeft het lokale platform Voor je Stadsie, het startpunt voor initiatiefnemers die een project willen starten voor hun stad. Hier kunnen zij een crowdfundingcampagne starten om geld op te halen voor hun project. Tegelijkertijd is het de plek waar zij worden gekoppeld aan verschillende partners die hen ondersteunen in de realisatie en verduurzaming van het project. De afgelopen jaren zijn er meerdere mooie projecten ontstaan die onder andere werden gefinancierd werden door de Utrechtse burgers zelf én daarnaast werden ondersteund door een ecosysteem van partners.

Sella van de Griend is moeder van twee hoogbegaafde kinderen. Zij merkte dat dat het leven niet altijd makkelijker maakt, de kinderen vonden moeilijk aansluiting op school. Dit wilde Sella niet langer! Ze besloot een opleiding te doen tot schooldirecteur en startte een crowdfundingcampagne om een eigen basisschool op te zetten: Happy Kids! Sella had 10.000 euro nodig om de eerste periode te overbruggen en te bewijzen dat Happy Kids School voldeed aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs. 83 supporters doneerden precies 10.000 euro en zo kon de Happy Kids School van start! De partners uit het netwerk hielpen mee met het vinden van huisvesting voor de eerste periode en zo kwam Happy Kids School terecht in Seats2Meet. Ook doneerden bedrijven via de Utrechtse Uitdaging laptops en ander materiaal wat goed gebruikt kon worden in de klas. …

About

Daniëlle Gouman

Crowdfundingadviseur bij Voor je Buurt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store