Taigi, ar investicinis apartheidas baigėsi?

Ar šį chaotišką veržimąsi prie ICO turėtumėme priimti kaip naująją normą?

Sveiki! Esu antrarūšis neakredituotas investuotojas. Mano komunikaciniame rate esantys žmonės dviprasmiškai žvelgia į šią naująją, staigiai bei itin godžiai finansuojamą kripto-kapitalo rinką.

Gali pasirodyti neįtikėtina, bet tai nėra tik Matricos gedimas — šis reiškinys toks sistemingas, jog negali būti įvardijamas kaip laikina sveiko proto spraga.

Puikiai suprantame, jog vidutiniška projektų bei finansuojamų komandų kokybė nėra pakankama reiškinio priežastis, tad sumišimą lemia aiškios aplinkybės ar veiksnio, priekin varančio nepamatuotą paklausą, nebuvimas.

„Godumas ir atsitiktinumas“ — tai pernelyg paprastas ir naivus atsakymas. Iškreiptai, susiliejusiai nuotraukai jis neprideda papildomo ryškumo. Sąmokslo teorijas primenančios idėjos apie „banginius“ ir kruopščias jų pumpavimo strategijas yra silpnos, nes jokia šio pasaulio institucija negali savo veiksmų planuoti toliau nei kelis žingsnius į priekį. Chaosas praryja viską, nepriklausomai nuo to, ar esate dviguba švytuoklė, ar vyresnysis masonas.

Dažniausiai pateikiamas, logiškiausias bei harmoningiausias iš šiuo metu prieinamų atsakymų — tai išsisukimas nuo paaiškinimo, ICO reiškinį miglotai apibūdinant kaip liguistą bei laikiną ir tarstelint, jog „pamatysime, kas bus, kai įsikiš atsakingos institucijos…“. Tačiau ką darysime, jeigu pamišimas dėl ICO pasirodys nesąs nei liguistas, nei laikinas? Panagrinėkime šią prielaidą ir pamėginkime užginčyti įprastą ir, rodos, logišką požiūrį.


Kalbėdami apie teisinius nuostatus, privalome pasitelkti ypatingą sąmoningumą vien tam, jog įžvelgtumėme dabartinę atskirtį. Dauguma investuotojų nė negali priartėti prie ištisos lėšų klasės, pasižyminčios didžiausiu pelnu (ir, žinoma, atitinkama rizika). Tai stipriau ar silpniau taikoma didžiojoje dalyje šalių, kurių finansinės rinkos nusipelno dėmesio — o tarp jų ir JAV, kur vyksta aštrios diskusijos dėl akredituoto ir „turtingo“ investuotojo sulyginimo bei minimalaus turto slenksčio, kurį siūloma padidinti, sumažinti arba visai panaikinti.

Mūsų proseneliai buvo tokių diskriminuojančių valdžios įstatų liudininkai, tačiau šiandien mes jų nebepastebime.

Be abejo, šis draudimas visuomet buvo pateikiamas kaip „viešojo saugumo“ pasakojimo dalis. Siekdamas suteikti šiam spektakliui kontekstą, priminsiu dar dvi grėsmes, nuo kurių esame saugomi — narkotikai ir terorizmas. Net ir tokiam prasčiokui kaip aš, apsiginklavusiam vien sveiku protu ir atmerktomis akimis, šios problemos dvokia sapalionėmis.


Vašingtono Irvingo bei Teodoro Dreizerio amžininkų tapytas paveikslas atskleidžia, jog narkotikų vartotojų problema tuo metu, regis, nebuvo laikoma svarbia. Kadangi egzistavo opiumas, o Narkotikų kontrolės tarnyba — ne, mano kukli, neprofesionali nuomonė mane veda prie išvados, jog atvėrus sienas, narkotikų prekiautojai išnyktų kartu su juos kontroliuojančiomis valdžios institucijomis. Esu linkęs įtarti, kad ir terorizmas neišsilaikytų be mokesčių mokėtojų finansuojamo šnipinėjimo, stebėjimo bei pilnu etatu dirbančių paranojos konsultantų strategijų.

Stiprus, tačiau nuslopintas, įprastų investuotojų jaučiamas rizikingų ir pelningų ankstyvojo etapo investicinių siūlymų poreikis lieka nepatenkintas. Dar blogiau, tokia padėtimi besinaudojanti Vertybinių popierių ir biržos komisija ir toliau didina turtinę atskirtį.

Kaip ir bet kuri kita dirbtinai sukurta skiriamoji linija, investuotojų dalijimas į akredituotą ir neakredituotą klases sukuria mažiausiai dvi pinigų siurbimo mašinas: krūvelę Vertybinių popierių komisijos likučių bei savotišką Volstryto sluoksnį. „Blockchain“ technologija paremtas visuomeninis finansavimas purtosi abiejų, tad klestintis ICO reiškinys tampa gyvąja proceso, kuris perima vadžias įveikus „sofistikuoto investuotojo farsą“, iliustracija. Beje, nuo 2017-ųjų metų balandžio, kai kripto-kapitalizacija ėmė itin sparčiai daugintis, nerangios, vėluojančios, stačiai apgailėtinos JOBS (angl. „Jumpstart Our Business Startups“) akto pastangos atrodo itin juokingos.

Mes buvome užklupti nepasiruošę. Prieš keletą metų kartu su kitais bitkoinų entuziastais nekantraudamas laukiau naujos valiutos sąlygotos mažmeninių bankų bei mokėjimo sistemų griūties, kuri taip ir neįvyko. Visgi atrodo, jog pirmosios aukos jau pasirodė: kai kurie rizikos kapitalo valdytojai ir investicijų bankininkai netrukus gali neatlaikyti bitkoinų vaikų bei anūkų, tokių kaip „Ethereum“, „AntShares“ ar “UBIQ“, spaudimo.

Būtų neteisinga naująjį kripto-pseudo-pirminių viešųjų siūlymų susivienijimą laikyti kovos prieš dabartinius rizikos kapitalo valdytojus ir investicijų bankininkus paskelbimu; tai labiau primena ilgo šaltojo karo prieš pavienius „neakredituotus“ investuotojus pabaigą.

Berlyno sienos griūtis turėjo ir bjauriąją pusę. Nebuvo lengva įdiegti ir išmokti naudotis naująja laisvės atmaina. Kai kurie gyventojai ilgėjosi praėjusių laikų, kiti džiaugsmingai pasitiko pokyčius, o aktyvioji mažuma mėgavosi chaotiška dabartimi ir praturtėjo išnaudodama pereinamojo laikotarpio sumaištį.

Vis dėlto šiuo straipsniu siekiu ne palyginti skirtingas epochas, o, naudodamasis istorine analogija, pateikti naudingą ir praktišką požiūrio į naująjį kapitalo rinkos horizontą pavyzdį.


Galima įžvelgti daug panašumų tarp to, kas įvyko, kai devintojo dešimtmečio pabaigoje pakilo geležinė uždanga, ir dabartinio veiksmingo (bent jau taip teigia reiškinio įgyvendintojai) draudimo į besisteigiantį verslą investuoti plačiajai visuomenei panaikinimo.

Prasta produktų kokybė, kompensuojama pernelyg didelės paklausos

1989–1992 metais, po ištisus dešimtmečius klestėjusio pagrindinių produktų trūkumo, komunistinio bloko vartotojai noriai pirko ir gėrė Vakaruose pagamintus techninėms reikmėms pritaikytus alkoholinius produktus. ICO (pirminių valiutos siūlymų; angl. „Initial Coin Offering“) aplinkoje daugelis investicinių produktų yra tinkami naudojimui, bet taip pat pasižymi prasta kokybe. Didžiulė jų paklausa sąlygoja dažnas diskusijas, tarp jų ir šią.

Neatsakingas verslas ir tyčinis nuostatų vakuumo išnaudojimas

Tuometinėje Europoje daugelis apgavikiškų, iš turtingesnių pasaulio šalių atkeliavusių verslo įmonių vargingiesiems buvusiems komunistams pardavinėjo pilnus vagonus sugedusio maisto, nekokybiškų elektroninių prekių ir suklastotų „firminių“ drabužių. Jie nepažeidinėjo įstatymų, tačiau neabejotinai suvokė, kad jų gimtųjų šalių standartai tokią praktiką laikytų nusikalstama. Taip pat šiandien elgiasi ir didžioji projektų rėmėjų bei ICO besinaudojančių verslininkų dalis. Leiskite pridurti, kad dešimtojo dešimtmečio istorija susikompromitavusiesiems primena, jog tokie veiksmai gali itin skaudžiai atsigręžti prieš juos pačius. Tokio atsako iš vartotojų ir reikėtų tikėtis — kai įstatymai yra taikomi tinkamai, jie tarpininkauja tarp abiejų šalių ir vienas nuo kito saugo tiek pardavėjus, tiek pirkėjus, o ne vienus iš jų.

Profesionalaus elito nebuvimas

Pirmaisiais pokomunistinės transformacijos metais pasaulinei prekybai Rytų Europoje bei Rusijoje atstovavo elegantiški sukčiai, savo gimtuosiuose Vakaruose užsitarnavę įtartiną reputaciją. Dabartinėje ICO aplinkoje taip pat trūksta žinomų ir patikimų profesionalios investicinės bendruomenės veikėjų. Beje, kuo daugiau trečiarūšių, iš Volstryto atkeliavusių personų matote projekto komandos sąraše, tuo daugiau pavojaus ženklų pastebėsite ir kituose stropiai tikrinamuose ICO elementuose. Akivaizdžios apgavystės, nutaikytos į didžiausius idiotus, būtinai įtraukia ir kažką (ar kažkieno vaiduoklį), galintį pasigirti praeitimi Londono Sityje.

Moralumo palaikymas — kelių nesavanaudiškų didvyrių darbas

Tuomet, kaip ir dabar, visiškai priešingai buvo atsiliepiama apie žmones, besiremiančius pelno nesiekiančiais, moksliniais bei humanitariniais tikslais. Atmetus įvairiausių religinių ir meditacijos „guru“ būrius, paaiškėja, jog būtent mokslinį bendradarbiavimą skatinę profesionalai išsaugojo daugelio pokomunistiniuose griūvėsiuose įstrigusių dorų piliečių tikėjimą prigimtiniu žmonijos gerumu. Dabartinėje kripto-erdvėje tik tokie personažai kaip Andreasas Antonopoulosas nusipelno besąlygiškos pagarbos. Žinoma, ICO reiškinys yra tik platesnio kripto-/„blockchain“ judėjimo dalis, bet jo keliamas triukšmas pašaliniams stebėtojams retai leidžia išgirsti ką nors kita.

Vietinės (uždarojo rato) įžymybės dažniausiai tėra pavojingi juokdariai

Vietiniai prekybininkai, savo tėvynainiams pardavinėję (ir, beje, patys vartoję) prastos kokybės produktus, dėvėjo kvailus, bet vietinei rinkai pritaikytus, verslo kostiumus, mėgavosi gyvenimu ir kasdien vienas kitą noriai žudė. Ir šiandienos ICO erdvėje, besivadovaujančioje plačiai priimtais (pasenusiais) standartais, vargiai rastumėme džentelmenų.

Tiekimo paskirstymo disbalansas tautinėse valstybėse

Tuometinės prekybos struktūra neatitiko įprastos pasaulinės statistikos. Keletos valstybių verslo bendruomenės, kurios, regis, tam tikrai pramonės šakai nebuvo svarbios, išsiveržė į priekį ir produktus tiekė neproporcingais kiekiais. Šiandien matome, jog daugelis ICO projektų yra gimę Rusijoje — ankstesnėje, ICO populiarumo nepažymėtoje eroje ši šalis vargiai tepateikė „blockchain“ technologijos inovacijų.


Be abejo, daugelis ICO investuotojų neskiria alfa nuo beta. Jų beverčių lėšų prikimšti portfeliai netrukus nukraujuos. Tačiau galbūt jie visgi privalo atsilyginti už egzistencinę investicinę laisvę, kurią pagaliau gali gauti ir išlaikyti? Galbūt rinkoje yra kur kas daugiau žmonių, kurie yra pajėgūs įvertinti potencialių investicijų kokybę, nei valdžios institucijos mums teigia?

Investicinio apartheido atgarsiai socioekonominėje erdvėje su kiekviena karta vis stiprėja. Ši aplinkybė pagilino sistemingą ekonominę atskirtį.

Ištisos žmonių klasės yra diskriminuojamos vien dėl jų pajamų. Tai yra neteisinga ir greičiausiai netgi prieštarauja Konstitucijai. Ar turėtumėme susitaikyti su naujosios kapitalo rinkos grėsmėmis ir bent pamėginti išsilaisvinti? Manau, kad taip.


Kaip ši situacija atsiliepia lėšų rinkimo praktikai?

Nepaisant tiesioginės (angl. „p2p; peer-to-peer“) „blockchain“ visatos rinkos patoso, norėdami pritaikyti ICO strategiją savo projektui ir paversti jį konkurencingu, būsite priversti kreiptis pagalbos į tarpininką. Galite rasti daugybę „žetonų varžytinių paleidimo“ agentūrų, kurios nemėgins jūsų apvogti taip, kaip tai dažniausiai daro investicijų bankininkai. Vertybinių popierių ir biržos komisija taip pat (bent jau kol kas) nelips jums ant kulnų. Visgi čia susidursite su kitokiais sunkumais bei grėsmėmis. Žemiau pateiksiu keletą pastebėjimų, kurie skaitytojams gali pasirodyti naudingi.

Dabartinė pagalbos pirminių žetonų siūlymų klausimais rinka priklauso pardavėjui, tad ICO „draudikas“ pats sprendžia, ar priimti jūsų projektą. Kad ir kaip ironiškai tai benuskambėtų, tas pats galioja visiems tiekėjams, pradedant teisėtai veikiančiais, patikimais šveicarų brokeriais ir baigiant sukčiais iš prasčiau reglamentuotų šalių. Naujų projektų banga dar ilgai neatslūgs, tad jums belieka įsitraukti į šios stadijos varžytines taip pat, kaip tai darydavote su IPO (pirminio viešo siūlymo; angl. „Initial Public Offering“) draudikais.

Jūs, o ne ICO paleidimo platforma, rizikuojate savo reputacija — pastarajai saviškė gali nė nerūpėti. Saugokitės šioje kintančioje rinkoje veikiančių prisitaikėlių ir statytinių.

Turėtumėte kreiptis tik į pačius geriausius draudikus. Norėdami juos pasiekti, kiek galėdami labiau ištobulinkite savo tinklalapį bei baltąją knygą (angl. „white paper“). Pamėginkite patys išplėtoti savo elektronine valiuta paremtą idėją, pasitelkdami nepriklausomo, nešališko konsultanto pagalbą. Neskubėkite. Stropiai pasiruoškite. Kažin, ar uždanga vėl pakils.


ICO paleidimo paslaugų tiekėjai dažniausiai jums patars rinktis tokią elektroninės valiutos/žetonų sistemą, kuri jiems patiems pasirodys patogiausia bei geriausiai pažįstama — nebus atsižvelgta į jūsų verslo poreikius. Jie taip pat jums siūlys „blockchain“ platformą, kuri pareikalaus mažiausiai jų pastangų ir atneš daugiau pajamų (bei padidins jų komisinį mokestį).

Elektroninės valiutos modelis, kurio pagrindinis tikslas yra lėšų rinkimas, vėliau gali tapti sunkia našta, kadangi paskleistą ir išdalintą kripto-žetoną pakeisti yra kur kas sunkiau nei korporacinę akcijų struktūrą.

Šiaip ar taip, tai — nauja technologinė banga. Daugelis surūdijusių įrankių yra gaminami iš naujo. Patobulėjo ne tik kapitalo suteikimo bei priežiūros mechanizmai, bet ir daugelis šalutinių paslaugų, kurios dabar teikiamos visiškai kitaip. Šiandieninę besisteigiančią verslo įmonę galite kurti ir valdyti kur kas veiksmingiau. Naujojo amžiaus pradžia žymi didžiųjų sprendimų erą. Nepadarėme naujų atradimų, tačiau regis, jog išsprendėme pagrindinę problemą — komunikaciją. Transportavimo, energijos, pinigų ir valdymo sunkumų sprendimai jau yra pakeliui.

Taigi, nepaisant šio straipsnio į paviršių iškelto negatyvumo, galutinis lygties rezultatas vis dėlto yra neabejotinai teigiamas.

Like what you read? Give Данила Коршу́н a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.