Dear Diary || Een Introductie

A N A is een Avonturier, een People-Pleaser, een Existentialist en een Dagboekkrabbelaar sinds 1994.

Ooit van ver gekomen, inmiddels goed ingeburgerd in het oosten van het land. Ana woont in een pis steeg in een middelgrote stad en werkt de hele dag door met mensen. Zij schrijft om niet gek te worden van haar drukkende hersenkronkels, die elk moment dreigen te ontsnappen. Want stiekem begrijpt ze de wereld niet zo, maar kan heel goed doen alsof.


12 oktober 2016

Ongekunsteld, doch complex, rauw op je dak.

Zo lees ik mijn dagboeken. Ik schrijf sinds 1994, nu 22 jaar. In de loop der jaren dagelijks, maandelijks en als het héél goed met mij gaat, zelfs jaarlijks. Schrijven hield mij mentaal gezond. En het werd mijn ‘ding’. Zoals ademen.

Krabbelen in mijn diary’s is de rode draad in mijn leven. Immers, ik schrijf bagger, ik schrijf bestsellers en alles daartussen. Ik fantaseer, bekritiseer, relativeer en verwonder. In mijn hoofd en daarna op papier. Tastbaar en confronterend. Rauw op mijn dak. Afentoe liet ik de meest moedigste mensen wat hersenkronkels lezen. Enkel aan diegene waarbij ik mijzelf durfde te laten zien. Laag voor laag werd de ui gepeld, tot er niets meer van over was. Slechts de essentie.

En nu mag de hele wereld die depressieve, existentialistische stierenpoep uit mijn zoete dagboeken lezen.

Wel onder een pseudoniem, dat dan weer wel. Voorlopig.

____________________________ . Ana

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.