Khám bệnh trực tuyến đơn giản ngay tại nhà

Làm sao để khám trực tuyến với bác sĩ giỏi?

  1. Đặt hẹn trước (Chọn giờ khám và thanh toán phí khám)
  2. Tải ảnh/video clip mô tả triệu chứng, xét nghiệm, đơn thuốc cũ…và Gọi bác sĩ
  3. Xem Chẩn đoán, dặn dò và đơn thuốc của bác sĩ qua tin nhắn

Với ứng dụng khám chữa bệnh trực tuyến Wellcare, bạn có thể gọi điện thoại hoặc gọi video cho gần 70 bác sĩ giỏi ở Tp.HCM hoặc Hà Nội vào đúng thời gian đã hẹn trước mà không cần tốn công đi lại và chờ đợi.

Xem thêm: Cách kết nối với bác sĩ trực tuyến

Xem thêm: Danh sách bác sĩ khám trực tuyến theo chuyên khoa

Chọn bác sĩ khám chữa bệnh trực tuyến

Hệ thống Khám chữa bệnh trực tuyến của Wellcare gồm có 69 bác sĩ thuộc 38 chuyên khoa đang làm việc tại bệnh viện lớn như: BV Chợ rẫy, BV Từ Dũ, BV Ung Bướu, BV Đại học Y Dược, BV Hòa Hảo, BV 115…. Có những bác sĩ đang tu nghiệp tại nước ngoài.

Chọn bác sĩ từ các chuyên khoa nổi bật:

Tổng đài hỗ trợ: (028)3622.6822

Like what you read? Give Khám từ xa Wellcare a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.