Tình huống về lịch làm việc — Tiếng anh chuyên ngành cơ khí chế tạo máy

http://ebooks.edu.vn/tieng-anh-co-khi/tinh-huong-ve-lich-lam-viec-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-che-tao-may.html

Trong công việc, sắp xếp công việc để giải quyết vấn đề gặp phải và các nhân viên hỏi thăm lịch làm việc lẫn nhau để thể hiện sự quan tâm thường xuyên diễn ra. Tình huống liên quan đến sắp xếp lịch làm việc cũng thường xuyên sử dụng trong cuộc sống và công việc. Mời bạn theo dõi tình huống về lịch làm việc — Tiếng anh chuyên ngành cơ khí chế tạo máy sau đây nhé!