8 tiêu chí khi mua máy in màu canon laser cho gia đình

1.Tốc độ

Hãy lưu ý đến tốc độ của máy, tốc độ nhanh sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho bạn. Tốc độ in ấn các tài liệu văn bản của máy in laser rất nhanh chóng, in với số lượng nhiều và nhanh là những ưu điểm trên các dòng máy in laser dù chúng không thể sử dụng trên nhiều chất liệu in như các dòng máy in phun

2.Chạy ổn định, ít lỗi

3.Kiểm tra thông số về độ phân giải của bản in, tính bằng đơn vị dpi

4.Nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm cần mua

5. Lưu ý về hộp mực khi in

+Hộp mực có thể tái sử dụng lại được

+Chọn mua hộp mực chính hãng để đảm bảo máy hoạt động một cách tốt nhất.

6. Màu sắc chất lượng in

7. Xác định nhu cầu sử dụng:

8. Nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn máy

tags: máy in màu canon

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.