Tiện lợi với bê tông thương phẩm

Bê tông tươi là bê tông trộn sẵn, hay gọi là bê tông thương phẩm. Đây là một hỗn hợp gồm cốt liệu cát, đá, xi măng, nước và phụ gia theo những tỉ lệ tiêu chuẩn để có sản phẩm bê tông với từng đặc tính cường độ khác nhau. Sản phẩm bê tông tươi được ứng dụng cho các công trình công nghiệp, cao tầng và cả các công trình nhà dân dụng với nhiều ưu điểm vượt trội so với việc trộn thủ công thông thường, do việc sản xuất tự động bằng máy móc và quản lý cốt liệu từ khâu đầu vào giúp kiểm soát chất lượng, hơn nữa rút ngắn thời gian thi công và mặt bằng tập trung vật liệu.

BÊ TÔNG TƯƠI GIÁ RẺ

Trên thị trường hiện nay, có nhiều hãng cung cấp bê tông tươi tại nhiều khu vực khác nhau, tập trung phần lớn tại các thành phố lớn và vùng xây dựng phát triển.

Vậy đánh giá bê tông thành phẩm qua những chỉ tiêu gì?

- Khối lượng hỗn hợp bê tông: được nghiệm thu theo thể tích tại nơi giao nhận. Thể tích hỗn hợp bê tông xác định khi xả cần được giảm đi với hệ số lèn chặt khi vận chuyển. Khối lượng hỗn hợp bê tông có thể được nghiệm thu theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa người sử dụng và nhà sản xuất.

- Hỗn hợp bê tông cần được sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCXDVN 374:2006 và các quy trình công nghệ được phê duyệt.

- Hỗn hợp bê tông sản xuất phải bảo đảm đạt các yêu cầu cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông như tính công tác; Cường độ bê tông ( nén, kéo…); Dmax của cốt liệu lớn; Thời gian đông kết; Độ tách nước và tách vữa; Hàm lượng bọt khí; Tính bảo toàn các tính chất của hỗn hợp bê tông theo thời gian ( tính công tác, độ tách nước và tách vữa, hàm lượng bọt khí) khi có yêu cầu; Khối lượng thể tích và các tính chất khác.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dao Cong Can’s story.