Question 7: I live next to a nursing home for….. very old.

A. the

B. a

C. an

D.trống

Question 8: my problems are getting…..

A. more and more bad

B. bader and bader

C. worese and worse

D.the worse and worse

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 THPT Chuyen Le Khiét
De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 THPT Chuyen Le Khiét
De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 THPT Chuyen Le Khiét
De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2017 THPT Chuyen Le Khiét

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường THPT Chuyên Lê Khiết và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo thethaohangngay

Xem thêm :

Xem thêm :

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Xem nguyên bài viết tại :
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2017 THPT Chuyên Lê Khiết | Đề thi thử

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Đào tạo liên thông’s story.