Câu 48: Anh Nam vay tiền ngân hàng 1 tỷ đồng theo phương thức trả góp (chịu lãi số tiền chưa trả) với lãi suất 0,5%/tháng. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh Nam trả 30 triệu đồng. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh Nam trả hết nợ.

A. 35 tháng B. 38 tháng

C. 37 tháng D. 36 tháng

De thi thu THPT Quoc gia mon Toan - So GD Nam Dinh 2017

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán — Sở GD Nam Định 2017

1.D

6.B

11.D

16.D

21. A

26. D

31.D

36.B

41.D

46.C

2.C

7.A

12.B

17. C

22.B

27. D

32.B

37.A

42 .A

47.A

3.A

8.A

13.c

18.D

23.B

28 .A

33.D

38.A

43.C

48.C

4.B

9.C

14.C

19.B

24.C

29. D

34. A

39.B

44.C

49.D

5.C

10.A

15.B

20.C

25.B

30.A

35.B

40. D

45.B

50.C

Theo thethaohangngay

Xem thêm :

Xem thêm :

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Coi thêm ở :
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán — Sở GD Nam Định 2017 | Đề thi thử

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Đào tạo liên thông’s story.