Thuật ngữ Checking in

Checking in là gì?
Checking in là hành động nhập địa điểm hiện tại của bạn hoặc một ai đó vào một “ứng dụng xác định địa điểm” trên các thiết bị di động như Foursquare, để báo cho bạn bè trong mạng xã hội biết vị trí hiện tại của mình.

Thuật ngữ Checking in
 
 
Đối với SEO Social và Marketing thì Checking in là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác điều hướng, phân khúc khách hàng theo khu vực địa lý, dựa trên xu thế sử dụng các thiết bị di động của người dùng.

Để tìm hiểu thêm nhiều bài viết về thuật ngữ của đào tạo SEO Seva, tham khảo tại : https://seva.vn/dao-tao-seo/