Jaká je role peněz ve světě? A jaká by měla být v tom, který se pomalu začíná vypořádávat s klimatickou krizí? Jakou zodpovědnost by měly přijmout finanční domy? Banky? Pojišťovny? Jak by měly vypadat jejich nové produkty? Vyřeší všechno sázení stromů? Otázky. Samé otázky.

Platební karty


Poslední dva roky jsem facilitoval celou řadu strategických plánování různých environmentálních organizací. Od těch, které se soustřeďují na udržitelnost jako byznysovou příležitost, přes ty, které přepnuly z módu environmentální organizace do sociálně-environmentální, po ty, které řeší enviro témata a chtějí zůstat velmi neutrálním think-tankem. Od profesionálních týmů po grassrootová hnutí.


Aby nápad na produkt či službu zafungoval, musí co nejlépe zapadnout do širšího kontextu — domény. Čím menší doménovou znalost máte, o to důležitější je role expertů. Třeba když jste pojišťovna a chcete obce podpořit v tom, aby se dobře staraly o svou krajinu a vodu v ní.


Čím jsem starší, tím míň mě baví hrát si se slovíčkama co je a co není firemní odpustek třeba v podobě greenwashingu. Svého času mi stačilo dělat eventy a CSR strategie, které část prostředků firmy nasměrují k hezkým projektům — sázení stromů, podpora hendikepovaných, boj se závislostmi…

The art of greenwashing.


Přesně před patnácti lety jsem pracoval na komunikační kampani pro zdravotnickou firmu, kterou jsme prodali slovy: „CSR vám zvedne reputaci. Podpořte prostřednictvím neziskovky lidi na vozíčku a vytvořte pro ně hezkou aktivitu, kterou si užijou. My na akci přilákáme novináře a bude to takový hezký win-win za pusu.“ Co vám budu povídat. Viděno dnešníma očima si říkám: Romane, fakt?

V Česku, potažmo v EU, se potkáváme prakticky se třemi režimy zavádění takových změn:

  1. Firma…


Chci zhodnotit, co se dělo v posledních 4 týdnech, kdy byla vypsaná akce 48 hodin běhu mezi elektrárnami pro laskavější konec uhlí. A zkusím to zbavit emocí, i když jsem jsem jich pořád ještě plnej.

Pro co běžet?


Doma jí s Jáňou a klukama říkáme Chaloupka na vršku, ale vlastně chceme, aby byla někde v podhůří Bílých Karpat, Hostýnských vrchů, Železných hor nebo Žďárských vrchů.

Obrázek je ilustrační, dítě v pampeliškách není naše :)


Normálně běhám po horách. Tentokrát to ale vezmu podhůřím Krušných hor, abych upozornil na to, že i když je konec uhlí na spadnutí, jet čistě po obnovitelných zdrojích není výhra, dokud se lidi z elektráren a dolů bojí, že přijdou o práci. Že se na ně zase zapomene.

Úvod, kde po tobě chci peníze

— — — — — — >Přispěj taky← — — — — — —

Trasa, kudy poběžím — elektrárny a doly


Za posledních pár týdnů se objevila Změna k lepšímu a Síť na ochranu demokracie. Obě dvě podporujeme. Ve Změně jsme aktivní a snažíme se pomáhat, jak jen to jde.

  • Jak vyřešit, aby si i lidi z opuštěných, zapomenutých míst, na která si my měšťáci málokdy vzpomeneme, míst, jako je třeba Hora Svatého Šebestiána v Krušných horách, toho času jeden velký vykřičený dům, mohli sáhnout na environmentální, ekonomické, demokratizující proměny? Aby se jich bezprostředně dotkly a dobře míněná změna byla i pro ně?
  • Jak to udělat, aby se změn v energetice, dopravě, práci s…


Na cestě za udržitelnými organizacemi nabízíme krev, pot a slzy

Hledáme parťačku nebo parťáka, která/ý:

  • ví, co je design služeb, change management a design interních procesů v organizaci,
  • se nechce schovávat za práci jiných a umí být platnou součástí workshopů, nebo je dokonce umí odvést,
  • má ideálně zkušenosti z oblasti udržitelného designu, CSR, cirkulární ekonomiky… anebo chce takové zkušenosti rychle nabrat.
  • má zkušenosti a sedí ji práce remote. Základním nástrojem pro naši práce je MIRO, Basecamp, Google Suite

Z tvrdých dovedností

  • máš buď zkušenosti s uživatelským výzkumem, umíš ho vymyslet, provést a na jeho základě formulovat designové výzvy, nebo
  • umíš prototypovat/tvořit makety (nejčastěji v digitálním prostředí) a rozmýšlet experimenty, které užitečnost a funkčnost navrženého prověří.

Roman Hřebecký

Prchávaje někdy od lidí, vídám to, co jiní nevidí. Jsem táta a manžel. Jsem kus Pábení. Běhám. Věřím v design thinking a v mikrokroky.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store