สมาธิ การวาดภาพ และการสื่อสารในตนเอง

--

การวาดภาพเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้วาดภาพจะต้องทำการสื่อสารในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่งมอง จับจ้อง และจดจ่อกับรายละเอียดต่างๆ และเมื่อจิต สายตา และนิ้วมือทำงานประสานกันการถ่ายทอดเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการก็จะเกิดขึ้น หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวาดภาพเป็นการฝึกสมาธินั้นเอง

การวาดภาพ เป็นการสื่อสารและสร้างสรรค์ภาพเขียนตามที่ตาของผู้วาดมองเห็น หรือมีความเหมือนจริงตามที่ปรากฏตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง รูปทรง แสงเงา และรวมถึงการให้สีสันลงบนภาพ ซึ่งผู้วาดต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างทักษะต่างๆ และการสื่อสารในตนเอง รวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างสรรค์ผู้วาดต้องอาศัยแรงบันดาลใจซึ่งอาจเกิดจากการมองหาจากธรรมชาติรอบตัว เมื่อได้แรงบันดาลใจแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการร่างภาพเพื่อให้ได้ขนาดและสัดส่วนที่ต้องการ จากนั้นจึงทำการลงสีและกำหนดแสงเงาโดยอาจเป็นไปตามจินตนาการหรือตามสภาพความเป็นจริงที่ผู้วาดมองเห็นด้วยสายตาก็ได้

(ที่มา : ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, 2565)

ทำไมการวาดภาพจึงเสมือนการสื่อสารภายในตนเอง เพราะการสื่อสารในตนเอง เป็นกระบวนการในการให้ความสนใจและเลือกเปิดรับสิ่งที่ตนให้ความสนใจ จากนั้นจึงทำการรวบรวม จัดระบบ และสร้างความหมายให้แก่สิ่งที่ถูกเลือกจากความสนใจของตนเอง ซึ่งอาจมีความสอดคล้องกับการกำหนดแรงบันดาลใจของผู้วาด และตามมาด้วยการลงลายเส้น หรือการเริ่มต้นลงมือวาดภาพนั้นๆ และท้ายที่สุดคือ การลงสี การให้แสงเงา เพื่อสร้างความหมาย ความเข้าใจและให้เกิดคุณค่าตามความเป็นจริงที่มองเห็นหรือตามจินตนาการของผู้วาดนั่นเอง

(ที่มา : ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, 2565)

สุดท้าย เมื่อสิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นทำงานประสานกัน ความมีสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยผู้วาดภาพอาจไม่รู้สึกตัว มีหลายคนอาจมีความเข้าใจว่าตนเองทำไม่ได้หรือวาดไม่ได้ แต่หากอย่างน้อยถ้าได้ลองทำ สิ่งต่างๆที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นเอง นอกจากนี้การวาดภาพยังช่วยผ่อนคลายความรู้สึกทำให้คุณเป็นคนอ่อนโยนเฉกเช่นการลงสี หรือลากเส้นหนักเบา หรืออาจตัดทอนสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ภาพของคุณไม่เกิดอรรถรสในการมอง เสมือนการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่บางครั้งอาจต้องจับจ้อง และจดจ่อกับบางสิ่งเพื่อเก็บรายละเอียด หรืออาจต้องตัดทอนบางสิ่ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่จรรโลงใจในการดำเนินชีวิต..“เมื่อคุณทราบอย่างนี้แล้ว..คุณจะลองเริ่มวาดภาพดูสักภาพมั้ยครับ”

#BSRU

https://www.bsru.ac.th

#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

--

--