Data İstanbul tarafından kaleme alınan 2020 yılı Google Çekirdek Algoritma Güncellemesi detayları Medium sayfamızda ayrıca yer veriyoruz.

Bu bağlamda yazımızı ve diğer SEO konulu yazılarımızı Data İstanbul blog bölümünden ayrıca takip edebilirsiniz.

Later today, we are releasing a broad core algorithm update, as we do several times per year. It is called the May 2020 Core Update. Our guidance about such updates remains as we’ve covered before. Please see this blog post for more about that: https://t.co/e5ZQUAlt0G

- Google SearchLiaison (@searchliaison) May 4, 2020

Google Temel Çekirdek Algoritma Güncellemesi Nedir?

Google arama motorunun en temel hizmetlerinden biri olan “Serach” hizmetidir Yapılan sayısız arama sorguların başarılı olması…


Google SEO Çözümlerinde Sonuç Odaklı Hizmet

Dijital pazarlama ve reklam çalışmaları yönünde profesyonel çözümler sunan Data İstanbul Dijital Pazarlama, Reklam ve SEO Ajansı, hedef odaklı strateji geliştirerek sonuç odaklı başarılara imza atmaktadır.

Arama Motoru Optimizasyonu — SEO by Data İstanbul

Rakip, Müşteri ve Ziyaretçi analizini sektöre göre şekillendiren ve buna göre çalışmalarını yürüten ekibimiz, zaman ve maliyet grafiğini çok iyi programlamakta ve bu doğrultuda çözümler sunmaktadır.

Satışlarınızı artırmanın en etkili yolu!

E-Ticaret siteleri için rakebetin her geçen günün artığı iletişim çağında, yüksek reklam maliyeti, firmaları zor duruma sokmaktadır. Orta vadede E-Ticaret sitelerin doğru optimizasyonu sonucunda mükemmel sonuçlar ve satış odaklı geri dönüşümler sağlanmaktadır.

Data İstanbul

Dijital Reklam / Reklam ve SEO Ajansı — https://www.dataistanbul.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store