Osa #2, milles selgub, kuidas teha üks eeskujulik karjääripööre ja alustada tööd tarkvaraarendajana

Datanor
5 min readFeb 28, 2020

Ilmselt ei pane enam kedagi kulmu kergitama, kui mitu aastat finantsalal karjääri teinu otsustab ühel hetkel joogaõpetajaks hakata, ammugi siis see, kui personaliuuringu ettevõtte analüütik, keemiainsenerist peatehnoloog või sukeldumisinstruktorist raamatupidaja otsustavad kätt proovida IT arendajatena. Just kolm viimast on suure karjääripoogna järel jõudnud Datanori „Vali IT!“ programmi kaudu.

Kui tahta kõik ausalt ära rääkida, siis olid kõik kolm varasemas karjääris või selle kõrvalt siiski ühel või teisel moel IT arendusmaailmaga kokku puutunud. Näiteks Peeter (44) on lõpetanud IT Kolledži disainiteaduskonna sooviga saada kodulehtede programmeerijaks. Elu viis ta aga hoopis sõna otseses mõttes lainetesse sukelduma. Hilisemalt on ta läbinud laialdast osalust leidnud Tartu Ülikooli online programmeerimiskursused, milles saadud teadmisi kasutas ta oma raamatupidaja karjääri ajal töö automatiseerimise eesmärgil. Ka Laura (29) automatiseeris personalivaldkonna statistilist analüüsi teostades mõned tööetapid ja sai sellega seoses kindluse, et IT arendus on miski, mis võiks talle hästi sobida. Programmeerimist oli ta omal käel õppinud samuti erinevatel online-kursustel osaledes. Jaanus (44) aga sai oma enam kui 15 aasta pikkuse karjääri jooksul avalikus sektoris olla korduvalt IT süsteemide tellija rollis ning oli vabal ajal proovinud kätt kodulehtede tegemises.

Vasakult: Peeter, Laura, Jaanus

Kui ühel hetkel sattus kätte aeg, kus eelmised töökohad enam silma särama ei pannud, leiti uute väljakutsete otsingul üsna kiiresti tee „Vali IT“ programmi. Tegemist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu kutsutud ümberõppeprogrammiga, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit: http://vali-it.ee/. Eesmärgiks on anda praktiline programmeerija koolitus kokku 500-le inimesele. 2019. aasta lõpuks oli edukalt programmi läbinuid 390 ja sealjuures enam kui 85% neist on olnud kolm kuud pärast programmi lõppu tööga hõivatud.

Jaanus, Laura ja Peeter läbisid programmi kõik erinevates „lendudes“ ja oma praktika viisid nad läbi just Datanoris. Nad on jäänud püsima ennekõike seetõttu, et siin on mõnus seltskond ning huvitavad ja laia mastaabiga projektid, mille kaudu sündinud rakenduste kasutajate hulk on väga suur. Kindlasti mõjub motiveerivalt, et ettevõtte eesotsas seisab pikaaegse kogemusega seltskond, kes on oma ala tipptegijad. Juba praktika käigus oli aru saada, et programmeerija töö ei saa olema lihtne, aga kui seda kuskil siiski teha, siis just Datanoris.

Kui ehk kedagi huvitab, milline programmi elu seestpool välja nägi, siis ei ole nad oma kogemust kitsid jagama. 2 esimest nädalat läbiti tohutu hulk teooriat Java kohta ja see andis esmase arusaama, kas valitud tee võiks sulle sobida. Sellele järgnes 1 nädala pikkune grupitöö, kus lisandus teadmisi SQL, CSS ja HTML vallast. Järgmised 3 nädalat tuli paarides töötades üles ehitada enda ideel baseeruv rakendus. Ning siis oldi juba valmis lendama kaheks kuuks laiali praktikabaasidesse. Programmi koordinaatori abiga üldjuhul kõik vähegi motiveeritud endale ka praktikakoha leidsid.

Programm oli kahtlemata üliintensiivne, kuid pigem oli see üks suur pluss. Vähem oluline ei olnud, et keskenduti praktilise kogemuse saamisele. Kui midagi programmi korraldajatele soovitada, siis ehk seda, et grupid oleksid võimalusel pisut väiksemad ja ühtlasema tasemega. Samas toob Laura välja, et edasijõudnud saavad teisi abistada ja seeläbi ka ise palju juurde õppida.

Peetri, Jaanuse ja Laura jaoks oli praktika puhul oluline, et saaks tegeleda nö „päris“ ülesannetega ning oleks olemas ka inimene, kes oma aega juhendamisele pühendab. Indrekut kiidetakse kui väga head ja motiveerivat õpetajat ja ülesanded, mis kätte saadi, olid algusest peale huvitavad. Naerdakse, et pärast praktikaid toimunud kogunemisel oli kohe näha, kes olid saanud päriselt tööd teha, kuna need olid võrreldes teistega näost juba täitsa hallid. Programmeerija töö ei ole kindlasti lihtne, seda eriti alguses. Esiteks tuleb hakkama saada ebakindlusega, mida toob kaasa täiesti uues valdkonnas nullist alustamine ja teiseks tuleb igapäevaselt väga palju õppida. Mitte keegi kolmest ei julge öelda ka veel täna, et neil on asi käpas, kuid selja taha vaadates tajuvad kõik, kui palju on tegelikult lühikese ajaga arenetud ja kogetud.

Mis aga andis ikkagi julguse kandideerida programmi, mille jaoks loobud oma turvalisest tööst ja sissetulekust? Lisaks pere-sõprade ja ka endise tööandja toetusele oli üheks faktoriks see, et programmeerimine oli juba mõnevõrra tuttav. Seda soovitatakse ka kõigile teistele, ükskõik, mis valdkonnas karjääripööret planeerivatele inimestele. Kui tundub, et asi huvitab, siis võta koolitusi, läbi online-kursuseid ja veendu, et see on ikkagi miski, mida sa päriselt ka teha tahad. Kui oled selle usu saanud, siis on juba lihtsam basseini äärest lahti lasta ja tundmatus vees kroolima asuda.

Mida üleloomulikku siis sellisesse tasuta programmi, kust tublisid IT arendajaid väljub nagu Vändrast saelaudu (või profirattureid), pääsemine üleüldse nõuab? Kuna on leitud, et ruumiline mõtlemine on üks olulisemaid näitajaid, kas inimene võiks IT erialal edukas olla, siis on just ruumilise mõtlemise test see, mille kõik kandidaadid ühe olulise sõelana läbivad. Muuseas. Laura, kelle kiire sisseelamise kohta olen kuulnud ettevõttesiseseid legende, saavutas selles testis ülikõrge 80–90%. Ilmselgelt on tal loomulikku annet ja ka tema sihid on kõrged. Tulevikus näeb ta end meeleldi teisi juhendamas/mentordamas ja kindlasti huvitaks teda arhitekti töö (ikka IT süsteemide oma).

Üldsuses räägitakse palju sellest, et IT-s edukas olemiseks pead olema tugev ennekõike reaalainetes, kuid vähem räägitakse seda, kuivõrd palju loovust arendamine ja hea koodi kirjutamine nõuab. Näiteks Laura ongi tänaseks leidnud selle koha, kus ta saab ühendada head reaalainete teadmised oma loova küljega.

Kui küsin, et kas programmeerimise töö juures on ka midagi lihtsat… järgneb pikk vaikus ja seejärel naerupahvakas (nalja muide sai selle jutuajamise jooksul kõvasti). Õnneks on selles keerulises ametis sinu kõrval toetav meeskond, kellega koos lahendusi välja mõelda. Nii sünnivad parimad rakendused ja saad ka ise oma tööriistakasti uusi lähtekohti. Lõppeks on see justkui ristsõnade lahendamine, nagu Jaanus tabavalt välja toob. Üks hetk jookseb lahendus ruudustikurägastikus ludinal kokku ja järgmine kord tundmatut küsimust kohates, tead juba ka vastust. Ja just see annab igapäevaselt ka suuri eduelamusi.

Miks siis ikkagi valida IT? IT sektoris ümbritsevad sind inimesed, kes on särasilmsed ja kõrgelt motiveeritud leidma parimaid võimalikke lahendusi. Erinevaid ameteid, mida siin valdkonnas proovida, on samuti seinast seina. Mitte kunagi ei ole liiga hilja, et alustada uut karjääri oma ihaldatud valdkonnas!

--

--